Stanovisko k materiálu "Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"

Materiál obsahuje zejména:

  • Zprávu o průběhu zabezpečení realizace investiční přípravy akce Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu. Usnesení vlády ukládá ministru průmyslu a obchodu předložit vládě jednou ročně zprávu o průběhu realizace zabezpečení investiční přípravy akcí.
  • Aktualizaci programu 222 230 Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury z důvodu nutnosti prodloužení jeho doby trvání pro zabezpečení financování realizace akcí „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny“ a „Průmyslové zóny Veselí nad Moravou. Předkládaný materiál aktualizuje stávající program 222 230 Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury a prodlužuje ukončení termínu jeho realizace z 31. prosince 2023 na 31. prosince 2025. V rámci aktualizace Programu se jedná pouze o změnu časových ukazatelů programu z důvodu průtahů akcí v něm realizovaných, bez nových dopadů na státní rozpočet.

Hlavní připomínky Svazu průmyslu

  • Žádáme ujištění, že úpravy materiálů obsahují jen aktualizaci údajů a skutečností a neodchází ke zpřísnění parametrů pro investory.
  • Navrhujeme doplnit text o podnikatelských objektech o případné funkčně související objekty (např. skladovací, odstavné plochy).
Celé stanovisko zde.
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět