Stanovisko k návrhu vyhlášky o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy

Návrh vyhlášky z dílny ministerstva zdravotnictví 

Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh vyhlášky o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy, a to na základě zmocnění obsaženého v zákonu o dráhách.
Návrh vyhlášky má nahradit v současné době platnou vyhlášku č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy.
Osobní působnost návrhu vyhlášky je rozdělena do dvou, resp. třech oblastí. Vyhláška stanoví podmínky zdravotní způsobilosti pro žadatele a držitele licence strojvedoucího k řízení drážního vozidla na dráze celostátní a regionální.
Druhá, resp. třetí oblast osobní působnosti vyhlášky je určena žadatelům o průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla na dráze místní, tramvajové, trolejbusové, speciální, lanové a vlečce, kdy pro ně vyhláška stanoví podmínky zdravotní způsobilosti k získání tohoto průkazu.

 

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR

SP ČR upozorňuje na chybně provedenou transpozici evropské legislativy, která spočívá zejména v tom, že na jedné straně jsou stanoveny přísnější požadavky na zdravotní a psychologické prohlídky a na straně druhé některé osoby z působnosti vyhlášky oproti dnešku vyjímá.

Celé stanovisko naleznete zde.
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět