Stanovisko k Průmyslovému plánu Zelené dohody pro klimaticky neutrální věk (sdělení EK) a k americkému zákonu o omezení inflace (IRA)

Svaz průmyslu a dopravy vydal stanovisko k nově představenému Průmyslovému plánu Zelené dohody pro klimaticky neutrální věk a americkému zákonu o snížení inflace.

Zachování konkurenceschopnosti evropských společností a atraktivity podnikatelského prostředí vnitřního trhu EU je zásadní cíl, který si musí EK uvědomit. Upozorňujeme na konkrétní hrozby uvádění do praxe nových norem a regulatorní zátěže pro firmy bez zpracování a zhodnocení dopadových studií, složitost povolovacích procesů a s ní souvisejícím netransparentním jednání, chybějící kvalifikovanou pracovní sílu na vnitřním trhu a také na důsledky málo ambiciózní obchodní politiky EU související s nedostatečnou diverzifikací obchodu včetně problematiky závislostí strategických surovin. 

V souvislosti s IRA, který začátkem letošního roku vstoupil v platnost, voláme po posílení dialogu s USA v rámci TTC a zrušení diskriminačních opatření vyplývajících z nově představeného amerického zákona. Varujeme před gradací obchodní války mezi EU a USA a podtrhujeme snahu o konstruktivní řešení. 

Zde je odkaz na kompletní stanovisko

Mikuláš Nozar
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět