Svaz uplatnil připomínky k vyhlášce o technicko - ekonomických parametrech POZE

Svaz navrhuje úpravu některých parametrů tak, aby lépe odráželi inflaci a celkový nárůst investičních nákladů. Toto se týká diskontní míry, nákladů pro palivo nebo hodnoty měrných investičních nákladů. Také je nutné doplnit pravidla pro větší KVET nebo spalovny komunálního odpadu.

Celé stanovisko Svazu naleznete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět