Svaz uplatnil připomínky k rozpočtu pro OZE


Svaz v rámci mezirezortního připomínkového řízení k návrhu Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2024 uplatnil připomínky v tom smyslu, že plně podporuje finanční návrh, jak jej předložilo MPO.

Platby za podporované zdroje energie by se dle Svazu měly navrátit na úroveň roku 2021. Nad rámec tohoto Svaz uplatnil dílčí připomínky k důvodové zprávě.

Celé stanovisko Svazu naleznete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět