Stanovisko k novele vyhlášky, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

Novela vyhlášky z dílny miniaterstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) 

Základním cílem novely vyhlášky, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení, je typuje novelizovat vyhlášku č. 345/2002 Sb., a tím reagovat na současné potřeby praxe a požadavky orgánů státní správy v oblasti stanovení druhů a používání stanovených měřidel, a dále odstranit vývojově překonané terminologické formulace. Návrhem dochází k částečnému rozšíření a úpravě současného rozsahu regulace v oblasti legální metrologie na jedné straně, ke zrušení regulace u některých druhů měřidel na straně druhé. Regulací je míněno stanovení měřidel k povinnému ověřování a měřidel podléhajících schválení typu.

Novelizací vyhlášky bude zajištěna trvající jednotnost a správnost měření a měřidel v regulované oblasti, tzn., pokud jsou měřidla používána ve veřejném zájmu (s významem vymezeným v zákoně o metrologii), v aktuálních hospodářských a společenských podmínkách.

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)

SP ČR navrhuje úpravu přílohy týkající se prodloužení platnosti ověření pro měřidla tepelné energie a analyzátory alkoholu.

Celé stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět