Stanovisko k návrhu vyhlášky o provedení některých ustanovení stavebního zákona

 

Vyhláška z dílny MMR

Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení stavebního zákona stanoví formuláře žádostí o úkony před zahájením řízení. Dále stanoví formuláře žádostí o povolení stavby a nestavebního záměru s ohledem na proces jejich povolení (standardní řízení, povolení stavby ve zrychleném řízení) a formuláře žádostí týkající se následného užívání staveb, odstraňování staveb a dodatečného povolování staveb. Návrh obsahuje paragrafované znění, které primárně odkazuje na jednotlivé přílohy k vyhlášce. Konkrétní úprava formulářů je navázána na digitalizaci, tj. na elektronickou podobu formulářů.

Dále návrh vyhlášky upravuje obsahové náležitosti štítku a v oblasti kontroly ve věcech stavebního řádu vzor průkazu o pověření ke kontrole a podrobnosti rozsahu kontrolní prohlídky ve věcech stavebního řádu.

V oblasti činnosti autorizovaných inspektorů upravuje návrh vyhlášky obsahové náležitosti formulářů žádostí o udělení a prodloužení oprávnění, postup při jmenování členů koordinačního orgánu a jeho činnost, dále přípravu, provádění a obsah zkoušek a náležitosti a způsob vedení evidence autorizovaných inspektorů.

Stanovisko SP ČR

Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) žádá vyjasnění podoby Portálu stavebníka. Dále elektronizaci a posílení robotizace podávání žádostí, možnost jejich interaktivního vyplnění a předvyplnění pomocí jiných rejstříků. Zároveň žádáme informace o požadavcích na ukládání a manipulaci s dokumentací. V jednotlivých formulářích pak žádáme doplnění nezbytných údajů pro efektivnější zpracování žádostí.

Celé stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět