Připomínky SP ČR k nařízení vlády o zranitelném zákazníkovi

Svaz průmyslu a dopravy uplatnil v rámci mezirezortního připomínkového řízení konkrétní připomínky k návrhu nařízení vlády ze dne 22. 3. 2024 o podmínkách uplatnění zvláštních práv zranitelného zákazníka. Cílem této právní úpravy je poskytnout ochranu fyzickým osobám využívajícím ve svém bydlišti některý ze stanovených prostředků pro terapii nebo pro kompenzaci onemocnění, který je nezbytný pro zachování základních životních funkcí těchto osob a který zároveň nelze provozovat bez nepřetržité dodávky elektřiny. Tyto osoby jsou podle § 29 odst. 1 energetického zákona tzv. zranitelnými osobami.

Svaz ve svých připomínkách navrhuje doplnění důvodové zprávy ve smyslu vyjasnění poskytování kontaktních údajů dodavateli a distributorovi elektřiny, doplnění příloh nařízení o chybějící osobní údaje potřebné pro identifikaci zákazníka jako zranitelné osoby apod.

Celé znění připomínek Svazu je zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět