Stanovisko k návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2025

Z návrhu zákona:

RVVI vycházela při zpracování rozpočtu ze svých priorit, kterými jsou excelence ve vědě, lidské zdroje, transfer do praxe, podpora strategických technologií či posilování role institucionální podpory.
V předkládaném návrhu jsou celkové výdaje SR na VaVaI včetně spolufinancování navrženy takto:
  • na r. 2025 ve výši 45,2 mld. Kč,
  • na r. 2026 ve výši 47,6 mld. Kč,
  • na r. 2027 ve výši 48 mld. Kč.

Stanovisko Svazu průmyslu:

  • Svaz zcela podporuje růst výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Předpokládá, že bude vládou přijat návrh s meziročním navýšením celkových prostředků o 5 mld. Kč. Podpora této oblasti je totiž uvedena v několika bodech programového prohlášení vlády.
  • Naopak Svaz nesouhlasí s dlouhodobým omezováním podpory pro odvětví průmyslu. Oproti jiným rozpočtovým kapitolám docházelo v kapitolách MPO a TA ČR k poklesu v minulých letech. Nyní se sice celkově u kapitoly TA ČR navrhuje navýšení, ale v programech nejvíce relevantních pro průmysl (TREND, CFF, Twist) dochází pro příští rok opět k poklesu. Jde při tom o podporu transformace českého hospodářství a růstu přidané hodnoty. Pokud nedojde ke změně, nemůže být nastartován dlouhodobý ekonomický rozvoj.
  • Svaz žádá o přerozdělení výdajů tak, aby účelové výdaje na programy v odvětví průmyslu, za které odpovídá MPO (CFF, TREND a nový program TWIST) implementované MPO a TA ČR, které mají za cíl přímo transfer znalostí, zavedení výsledků v odvětví průmyslu do praxe a podporu klíčových technologií, měly minimálně stejný nárůst výdajů, jaký navrhuje RVVI celkem.
  • Svaz žádá zajištění alokace ve státním rozpočtu na VaVaI na dobíhající a návazný či prodloužený program TREND pro roky 2026 a 2027 v minimální výši cca 1 mld. Kč ročně.

    Celé stanovisko zde.
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět