Stanovisko Svazu k programu na podporu výzkumu, vývoje a inovací TWIST

Z návrhu programu:

Impulzem pro předložení Programu v jeho navržené podobě je zejména potřeba reagovat na následující výzvy:

  • reflektovat aktuální aktivity vlády ČR v oblasti rozvoje strategických technologií jako součásti reakce na probíhající průmyslovou transformaci, zejména umělé inteligence, polovodičů a mikroelektroniky, kvantových technologií atd.;
  • zacílit podporu výzkumných a inovačních aktivit podniků výhradně na oblasti domén strategie pro inteligentní specializaci České republiky, vedoucí k vyšší přidané hodnotě, k posunu v hodnotových řetězcích a vytváření specifických tržních nik a segmentů, díky kterým můžeme získávat konkurenční výhodu na mezinárodních trzích;
  • posílit reakci na megatrendy a aktuální společenské výzvy, jako je snížení materiálové a energetické náročnosti ekonomiky, včetně zvýšení její bezpečnosti a odolnosti;
  • omezit podporu primárně na malé a střední podniky, včetně spolupráce s výzkumnými organizacemi, případnou podporu velkých podniků umožnit jen ve věcně odůvodněných konsorciálních projektech.

Program navazuje na stávající programy TREND a zejména The Country for the Future, ve kterých po roce 2024 nebudou přijímány nové projekty k podpoře.

Stanovisko Svazu průmyslu:

  • Svaz podporuje schválení programu TWIST.
  • Považuje jej za užitečný nástroj jak pro podporu inovací v malých a středních podnicích, tak pro podporu aplikovaného výzkumu ve strategických oblastech.
  • Svaz žádá, aby byl program urychleně schválen vládou a byly pro něj alokovány předpokládané výdaje ve státním rozpočtu.
  • Účelové výdaje na programy v odvětví průmyslu dlouhodobě klesají.
  • V kapitole MPO i po započtení programu TWIST ke končícímu programu The Country for the Future dojde meziročně ke snížení účelových výdajů o 88 mil. Kč (o -12,4 %).

Celé stanovisko zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět