Dary, pomoc a daňové aspekty

Osvobození od DPH na věcné dary směřující na Ukrajinu a daňové možnosti či návrhy, jak pomoc firem zjednodušit.

Pokud chcete poskytnout humanitární pomoc Ukrajině, pak dle Zákona o DPH je poskytnutí věcných darů na pomoc Ukrajině prostřednictvím humanitárních organizací osvobozeno od DPH. Doporučujeme firmám využít ustanovení § 68 odst. 15 zákona o DPH, kdy je od daně s nárokem na odpočet osvobozeno „dodání zboží humanitárním a dobročinným organizacím, které je v rámci své humanitární, dobročinné nebo vzdělávací činnosti mimo území Evropské unie odešlou nebo přepraví do třetí země“.

S Ministerstvem financí nyní řešíme další možnosti, jak daňově zvýhodnit či zamezit zbytečné administrativě či rizikům postupů ze strany finanční správy v budoucnu pro různé formy pomoci, které firmy s ohledem na vážnost situace urychleně poskytují, například i přímou cestou (pokud např. firma sama odveze dary na hranice, kde si je vyzvedne ukrajinská strana). Vznesli jsme také požadavky a dotazy pro bezplatné služby a dary uprchlíkům v ČR či pro ukrajinské zaměstnance a pomoc jejich rodinám (ubytování, využití kapacit firmy pro Ukrajince apod.). Mimo jiné žádáme od MF daňovou uznatelnost výdajů v rámci využitého majetku a zaměstnanců firmy. Na tuto aktivitu by mělo být dle SP ČR pohlíženo jako na daňově uznatelné výdaje vynaložené v rámci podnikatelské činnosti a daný podnik by je nemusel vykazovat zvlášť, byť dané kapacity byly využity pro pomoc Ukrajině a jejím lidem.

O výsledcích jednání a opatřeních či doporučení MF vzniklých i na základě námětů SP ČR Vás budeme informovat.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět