Nové číslo zpravodaje OPIK přináší aktuální informace již k OP TAK

V novém 21. čísle časopisu OPIK představuje MPO zejména informace o stavu vyjednávání OP TAK s Evropskou komisí, indikativní harmonogram výzev na rok 2022 nebo hlavní novinky, které program přináší.

Schvalování programu OP TAK

Zaslání programového dokumentu OP TAK Evropské komisi (EK) jako jednoho z prvních programů na konci roku 2021 představovalo důležitý milník na cestě k čerpání prostředků ve výši přesahující 80 miliard korun, které jsou určeny pro rozvoj a zvyšování konkurenceschopnosti zejména malých a středních podniků, a to prostřednictvím investic v oblasti výzkumu a inovací, rozvoje podnikání a dovedností, digitální infrastruktury, energetiky, čisté mobility nebo cirkulární ekonomiky.

MPO s EK nyní řeší vypořádání připomínek k programu. Bohužel vzhledem k opožděné reakci EK dojde také k posunu schválení OP TAK a vyhlášení prvních výzev oproti původně plánovanému květnu až na červen, resp. červenec 2022.

Hlavní diskutované body se týkají

 • Podpory čisté mobility – požadavky EK ohledně omezeného okruhu podpory pouze pro některé druhy služeb či kategorie vozidel,
 • Upřesňování nastavených indikátorů,
 • Příspěvek OP TAK ke „Green Deal“ v oblastech OZE a cirkulární ekonomiky,
 • Překryvy s Národním plánem obnovy,
 • Způsob uplatňování principu významně nepoškozovat (DNSH) a snaha MPO o maximální zjednodušení bez negativních dopadů na žadatele,
 • Nastavení zjednodušených metod vykazování.

INDIKATIVNÍ HARMONOGRAM VÝZEV OP TAK PRO ROK 2022:

Harmonogram OP TAK 2022

Na začátek června je pak plánována konference pořádaná MPO k zahájení implementace OP TAK, na které se hospodářští a sociální partneři, potenciální žadatelé i široká veřejnost dozví bližší informace k zaměření podporovaných aktivit vyjednaných s Evropskou komisí, dále budou představeny novinky a hlavní změny v metodickém nastavení a požadavcích při zpracování žádosti o podporu, nebo budou upřesněny parametry prvních výzev.

zMĚNY V op tak

Dále aktuální číslo přináší otázky a odpovědi, které se týkají nastavení programu:

 • OP TAK se bude primárně zaměřovat na malé a střední podniky, v některých případech však budou podpořeny i velké podniky, resp. „small mid-caps“ a „mid-caps“.
 • Small mid-caps - jedná se o tzv. malé společnosti se střední tržní kapitalizací - subjekty, které mají nejvýše 499 zaměstnanců a nejsou malými nebo středními podniky. Mid-caps - jedná se o tzv. společnosti se střední tržní kapitalizací - subjekty, které mají nejvýše 3 000 zaměstnanců a nejsou malými a středními podniky, přičemž jsou zahrnuty i malé společnosti se střední tržní kapitalizací.
 • Velké podniky budou podporovány: 1. v energetických úsporách a OZE, 2. infrastruktuře, 3. nejspíše i u vodního hospodářství, 4. v případě produktivních investic u výzkumu a inovací za podmínky spolupráce s MSP, 5. produktivní investice u výzkumu a inovací lze dotačně podpořit kromě MSP i small mid-caps, 6.podpora small mid-cap a mid-caps obecně umožněna prostřednictvím FN.
 • Podpora bude zacílena na celou ČR kromě území hl. m. Prahy (sídlo společnosti však může být na území hl. m. Prahy).
 • Systém MS2021+ vzniká evolucí z předchozího MS2014+. Všechny nezbytné funkcionality MS2021+ by měly být plně funkční na přelomu dubna a května 2022. Poté ještě MS2021+ projde poslední částí vývoje, která bude zaměřena na uživatelskou přívětivost a nový grafický design ISKP 21+. Ukončení procesu vývoje MS2021+ a jeho finální akceptace proběhne ve třetím kvartálu roku 2022. Adresa ISKP 21+ (části MS2021+ určené pro žadatele/příjemce).
 • Pro zájemce budou k dispozici webové stránky www.optak.cz. Spuštěny by měly být spolu s prvními výzvami OP TAK.
 • Novela nařízení o blokových výjimkách (GBER) by měla být ze strany EK schválena v říjnu 2022, předcházet bude ještě druhé kolo připomínkového řízení.
 • Regionální mapa naproti tomu platí již od začátku letošního roku a bude se v OP TAK využívat v aktivitách Inovace, Technologie 4.0, Digitální podnik nebo Datová a výpočetní centra. Hlavní rozdíl oproti minulosti spočívá v tom, že je mnohem složitější než ta dosavadní.

AKTUÁLNĚ OTEVŘENÉ VÝZVY

otevřené výzvy 0522

OPIK se věnuje také změnám pravidel pro výběr dodavatelů, úspěšným realizovaným projektům nebo zhodnocení OP PIK za rok 2021.

 

Všechna čísla OPIK včetně aktuálního 21. naleznete zde.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět