Novela zákona o daních z příjmů v souvislosti s podporou Ukrajiny byla schválena

V reakci na válečný konflikt na Ukrajině byla připravena novela zákona o daních z příjmů dočasně upravující daňová opatření a postupy spojené s darováním a pomocí. Legislativa nyní prošla oběma komory parlamentu a po podpisu prezidenta by měla vstoupit v platnost.

Na přípravách zákona se podílel i Svaz průmyslu a dopravy ČR. Jsme rádi, že Ministerstvo financí vyslyšelo urgence našich i dalších expertů k řešení různých situací pomoci Ukrajině a jejím občanům. Opatření mají daňově zjednodušit pomoc v souvislosti s válkou na Ukrajině, zamezit jejímu nelogickému zdanění (například formou osvobození od daně), zamezit zbytečné administrativě i rizikům postupů ze strany finanční správy. A to pro různé formy pomoci, které firmy s ohledem na vážnost situace poskytují.

Vybrané reakce na hlavní požadavky a konkrétní příslušná opatření naleznete na stránkách Ministerstva financí zde či v tiskové zprávě MF zde.

Doporučujeme firmám prostudovat uvedený odkaz. Mezi významné změny patří například:

  • Prodloužení doby pro vyšší limit pro odečet darů/pomoci - daňové subjekty si mohou hodnotu bezúplatného plnění odečíst v celkovém úhrnu až 30 % ze základu daně. Prodloužení se týká zdaňovacího období roku 2022 u fyzických osob a zdaňovacích období, která skončila od 1. 3.2022 do 28. 2. 2023, u právnických osob.
  • Dočasné rozšíření odpočtu bezúplatného plnění od základu daně o možnost odečíst hodnotu bezúplatného plnění od základu daně poskytnutého v roce 2022 i v případě bezúplatného plnění poskytnutého za účelem podpory obranného úsilí státu Ukrajiny a o okruh subjektů, kterým lze tato plnění v roce 2022 poskytnout, na stát Ukrajina, jeho územně správní celky a osoby se sídlem nebo bydlištěm na Ukrajině.
  • Daňová uznatelnost výdajů na bezúplatné nepeněžité plnění (včetně např. odpisů používaného majetku, mezd, apod.). Daňoví poplatníci mohou o tyto výdaje snížit základ daně, pokud jsou směřovány v roce 2022 na pomoc Ukrajině, jejím územně správním celkům nebo firmám a osobám se sídlem nebo bydlištěm v dané zemi. Firmy tak nemusí řešit jiné formy vykazování a danění u kapacit, které použily na pomoc Ukrajině a mohou si tyto výdaje standardně odečíst ze základu daně.
  • Reakce na příchod ukrajinských uprchlíků. V případě, že zaměstnavatel v roce 2022 např. umožní využívat ubytování nejen zaměstnanci, ale také jeho rodinným příslušníkům, bude se jednat o nepeněžitý příjem osvobozený od daně (musí ale být naplněny podmínky, že zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci ubytování, toto ubytování s ním sdílí jeho rodinný příslušník a tento rodinný příslušník má bydliště na Ukrajině, které musel opustit v důsledku válečného konfliktu). Opatření ale neplatí pro ukrajinské uprchlíky-zaměstnance bez rodinných příslušníků, tyto osoby podléhají běžnému režimu zdanění.
Svaz průmyslu vítá komunikaci a spolupráci nad výše uvedenými úpravami, které usnadní poskytování pomoci v souvislosti s válkou na Ukrajině. Nad rámec těchto změn žádáme Ministerstvo financí ještě o možnost osvobození u DPH. Pro Osvobození od DPH u věcných darů doporučujeme firmám využít již existující ustanovení § 68 odst. 15 zákona o DPH, kdy je od daně s nárokem na odpočet osvobozeno dodání zboží humanitárním organizacím, které je v rámci své činnosti mimo území EU přepraví do třetí země. Zároveň jsme MF navrhli osvobodit do budoucna od DPH i věcné dary, které nepovedou přes humanitární organizace do třetích zemí (např. pokud by byly darovány ukrajinským uprchlíkům v ČR) nebo ubytovací, stravovací a další služby pro humanitární účely (např. bezplatné ubytování či jiné služby) uprchlíkům či jejich rodinám.
kategorie Z hospodářské politiky
zpět