Jednání ministrů pro energetiku 25. 10. 2022

Výhled pro příští rok v cenách energie zůstává nejistý, řada plánovaných evropských opatření sice může pomoci ceny snížit, ale je třeba se posunout více dopředu.

 

Rada ministrů pro energetiku kromě otázky cílů energeticky efektivnějších budov žádné nové konkrétnější výsledky nepřinesla. Pouze například potvrdila záměry a úkoly dopracovat návrh ve vztahu ke společným, koordinovaným nákupům plynu, k vymezení pravidel solidarity tam, kde nejsou bilaterální smlouvy, dále úpravy referenčního ukazatele TTF či pokračování diskuse a vyhodnocení možnosti zastropování cen plynu pro výrobu elektřiny, na čemž ale zatím nebyla nalezena shoda. Byť jde řada záměrů správným směrem, tak bohužel není stále dořešeno klíčové evropské opatření na oddělení cen elektřiny a plynu, po kterém volá jak řada států EU, tak například Svaz průmyslu i celé BusinessEurope. Ani ve vztahu k řešení pro velké podniky nebyl dán žádný jasný signál či konkrétní vstřícnost. Vysoká nejistota a vážná rizika pro ekonomiku tedy zůstávají. Každý den nejistoty zvyšuje napětí na trzích a ohrožuje investice a další výhled ekonomiky.

Konkrétnější opatření „k zajištění dostatku energie za přijatelné ceny“ mají být schváleny až na dalším jednání Rady 24.11. 2022.

Mimo to Komise potvrdila, že úprava dočasného rámce, který má umožňovat dále pomoc firmám a za jednodušších podmínek, bude zveřejněna nejpozději do konce října. Svaz již dříve prosazoval odstranění limitací (zejm. podmínky provozní ztráty) rámce či navýšení limitů a zjednodušení nastavení. Zjednodušení prosazoval jak u vrcholných zástupců ČR tak v rámci evropských struktur.

Vláda by měla aktivně jednat i na národní úrovni a určitou míru jistoty firmám nehledě na jejich velikost urychleně poskytnout. Požadujeme urgentní přijetí konkrétního mimořádného národního opatření pro všechny firmy.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět