Česká národní banka zachovala stávající úrokové sazby

Česká národní banka nechala na dnešním zasedání základní úrokové sazby beze změny, a to již posedmé. Základní dvoutýdenní repo sazba tedy zůstala na úrovni 7 %, diskontní sazba na 6 % a lombardní sazba na 8 %.

Rozhodnutí bankovní rady není překvapením, i když diskuse nad cenovým vývojem nebyly tak jednoznačné. Přes poklesy cen některých komodit na trzích či přes protiinflační zpomalení poptávky přetrvávají poměrně vysoká inflační očekávání. Podle společného šetření SP ČR a ČNB predikují podniky v ročním horizontu stále vysokou spotřebitelskou inflaci a nárůst cen vstupů i výstupů výrazně nad tolerančním pásmem ČNB. S tím souvisí i silné mzdové tlaky spojené s přehřátým trhem práce. Protiinflačně nepůsobí ani vládní politika, kde deficit státního rozpočtu dosáhl na konci dubna 200 mld. Kč. Tyto faktory pak v modelech měnové politiky ve vztahu k cíli cenové stability indikují, že vyšší úrokové sazby tu budou po delší dobu. Náklady na úvěrové financování podniků v české měně dosáhly 9,1 % a jsou na nejvyšších nominálních hodnotách od roku 2004,“ komentuje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom Svazu průmyslu a dopravy ČR.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět