Cenové rozhodnutí pro regulované složky ceny elektřiny není uzavřené

Jednání k cenám energie probíhají již několik měsíců. Svaz průmyslu a dopravy aktivně upozorňuje na dopady případných skokových změn na konkurenceschopnost našich firem a tím i dlouhodobě na naši ekonomiku. Poslední jednání na vládní úrovni skončilo dohodou – stávající cenové rozhodnutí nepovažujeme za konečné a ceny regulovaných složek elektřiny se mají ještě upravit. Vláda pro to legislativní nástroj má.

Cenová rozhodnutí ERÚ zveřejněné 30. listopadu obsahuje nárůsty hodnot regulovaných složek elektřiny a plynu, které považujeme za nepřijatelné pro český průmysl. Ten se totiž potýká s ochlazující poptávkou. Přestože se podařilo oproti říjnovému návrhu ceny některých regulovaných složek mimo poplatku na podporované zdroje energie mírně snížit, rozhodnutí stejně znamená meziročně násobný skok regulovaných složek ceny. V regulovaných složkách ceny elektřiny je dle informací ERÚ na napěťové hladině vysokého napětí meziroční růst o 105 %, na hladině velmi vysokého napětí dokonce o 191 %. U zemního plynu je dle ERÚ předpokládaný růst u malých firem a domácností o 39 %, u větších spotřebitelů o 42 %.

Pro energeticky náročné firmy by tento nárůst byl opravdu extrémní, přičemž průměrná konečná cena elektřiny včetně silové složky příští rok by pro řadu energeticky náročných průmyslových firem vzrostla podle interního průzkumu SP ČR přibližně o čtvrtinu. Proto dále vedeme jednání s vládou a věříme, že konkrétní hodnoty upravených sazeb poplatků za OZE budou do 14 dnů vyhlášeny tak, aby s nimi firmy mohly počítat,“ říká Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Výsledek čtvrtečního jednání s vládou je uveden ve společné tiskové zprávě zde.

„Pro nás je důležité, že vláda chápe, že vysoké poplatky by ničily konkurenceschopnost řady firem v České republice. Stávající cenové rozhodnutí ERÚ například s téměř trojnásobnýn meziročním růstem regulované složky ceny elektřiny pro hladinu velmi vysokého napětí je pro nás nepřijatelné. Takové zhoršení pozice konkurence při stávající slabé poptávce například vůči zemím, jako je Německo, by poškodilo naše firmy, které potřebují investovat. Dohodli jsme se, že stávající cenové rozhodnutí není uzavřené a k jeho úpravě ještě dojde. Nástroj, jak současné cenové rozhodnutí operativně změnit, díky novele konsolidačního balíčku existuje. Řešení se dopracovává a věřímě, že zhruba do 14 dnů budou oznámeny výsledky s konkrétními sazbami snížených poplatků za POZE tak, aby s nimi firmy mohly co nejdříve ve svých plánech pracovat,“ komentuje Jan Rafaj výsledky dosavadních jednání se zástupci vlády.

Svaz průmyslu jednání za uzavřená nepovažuje, i nadále povede jednání a bude například usilovat o přiblížení se hodnotám poplatků za POZE k úrovni z roku 2021 v kontextu konkurenční pozice firem v ČR vůči okolním zemím. Stejně tak je třeba koukat se i na další roky, jak se budou vyvíjet poplatky či prostředky na investice spojené s dekarbonizací. „I nadále budeme vyhodnocovat české podmínky a dopady na konkurenceschopnost firem. Dohodli jsme se, že na platformě ministra financí, ministra průmyslu, Svazu průmyslu a Hospodářské komory dále budeme jednat a věnovat se vývoji poplatků i do budoucna,“ doplňuje Jan Rafaj.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět