Podporujeme rozšíření bezhotovostních terminálů

Česká republika je jedním ze světových lídrů v užívání bezkontaktních karet, stále ale má prostor rozvinout síť bezhotovostních terminálů. Svaz průmyslu a dopravy je proto od začátku součástí Memoranda k podpoře bezhotovostních transakcí a digitalizaci plateb společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu, kartovými společnostmi Mastercard a VISA, bankovními domy a dalšími podnikatelskými asociacemi. Společná iniciativa státu a soukromého sektoru platí až do 31. března 2025 a i nadále tak nabízí firmám zdarma platební terminál na zkoušku, aby umožnila platit kartou na více místech.

Podle Svazu průmyslu a dopravy ČR má digitalizace a rozšíření bezhotovostního platebního styku nezpochybnitelný význam v rámci rozvoje české ekonomiky. „Zpřístupnění bezhotovostních plateb zvyšuje uživatelský komfort zákazníků i prodejců a omezuje riziko ztráty peněz vlivem špatného přepočítání. Lidé by měli mít možnost vybrat si mezi platbou v hotovosti a bezhotovostní platbou,“ říká generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR Daniel Urban.

Iniciativa má za cíl podpořit pořízení platebních terminálů pro karetní finanční transakce pro malé obchodníky a živnostníky. Ti totiž často terminály nedisponují – zejména kvůli vysokým pořizovacím a provozním nákladům, kdy mimo jiné platí, že u nižšího obratu karetních operací se hradí vyšší poplatky. Pomoci s tím má prodloužené memorandum, které podnikatelům i nadále umožňuje bezplatně si terminál zapůjčit na půl roku (bez poplatků za pořízení a bez transakčních poplatků v případě obratu kartou do 50 000 Kč). Pokud jim zařízení nebude vyhovovat, budou ho moct vrátit. Byla by tedy škoda nabízené šance nevyužít.

Bližší informace k iniciativě stvrzené memorandem najdete zde.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět