Více než polovina podniků ve zpracovatelském průmyslu si bere úvěry v eurech

Setrvalý růst objemu eurových úvěrů Česku je dlouhodobý trend už od vstupu do EU. Poslední statistiky ČNB však poukazují na výraznější skok. V listopadu činil nárůst eurových úvěrů u nefinančních podniků meziročně cca 43 %, ve zpracovatelském průmyslu pak 25 %. Podíl eurových úvěrů se tak dostal celkově mezi nefinančními podniky na 44 % a ve zpracovatelském průmyslu dokonce na 59 %.

 

Jedním z motivátorů vyššího zájmu o úvěry v eurech jsou bezpochyby nižší náklady na úvěrování dané úrokovým diferenciálem. Základní úroková sazba ČNB (repo sazba) je na úrovni 7 %, což je vzdálené od 2,5% sazby ECB, k jejímuž navýšení navíc došlo až v závěru roku. Nicméně vidíme, že i evropská centrální banka nyní zvyšuje úrokové sazby, zatímco ČNB je na posledních jednáních ponechává na stávající úrovni. Rozdíly se tedy pravděpodobně sníží. Půjčky v eurech ale stále vyjdou pro české podniky výrazně levněji. Vedle nižších úroků je dalším důvodem pro využívání eurových úvěrů také zajištění proti výkyvům kurzu koruny vůči evropské měně.

 

Mezi firmami tedy pokračuje tzv. "spontánní euroizace". Svaz průmyslu dlouhodobě prosazuje přijetí eura a platí to i v dnešní době. Vláda by měla stanovit jasný termín a harmonogram příprav na jeho přijetí.
kategorie Ekonomika v číslech
zpět