Česká národní banka zachovala úrokové sazby ve stejné výši

Česká národní banka nechala v souladu s všeobecnými očekáváními na středečním zasedání základní úrokové sazby beze změny (již pošesté). Základní dvoutýdenní repo sazba tedy zůstala na úrovni 7 %, diskontní sazba na 6 % a lombardní sazba na 8 %. Zachování stability sazeb po dnešním zasedání ostatně někteří členové bankovní rady již dříve naznačovali.

„Dnešní jednání bankovní rady žádné překvapení nepřineslo. Pro firmy se v podstatě nic nemění,“ komentuje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom Svazu průmyslu a dopravy ČR. Dále dodává: I přes očekávání postupného poklesu meziroční míry inflace v průběhu roku očekáváme vysokou míru inflace i v letošním roce. Hodnotu přírůstku průměrného ročního indexu spotřebitelských cen odhadujeme kolem 10 %, tedy stále daleko nad rámec inflačního cíle ČNB. Tomu odpovídají i inflační očekávání nefinančních podniků ze společného šetření SP ČR a ČNB, které hodnoty kolem 10 % indikují jak pro odhad nárůstu spotřebitelských cen, tak pro odhad průměrného nárůstu cen výstupů firem. Inflační prostředí vytváří i tlak na výši mezd. Byť nakonec jejich nárůst zůstává pod tempem míry inflace, inflaci to stále posiluje. Efekty již dříve utažené měnové politiky mohou na druhou stranu všichni vidět již několik čtvrtletí na vyšších nákladech na financování či hypotečním trhu. Náklady na úvěrové financování podniků v české měně jsou na nejvyšších nominálních hodnotách od roku 2004, což s dalšími nejistotami nepřispívá úvěrové a investiční aktivitě. Pro exportéry nebyl příznivý ani poměrně rychle posilující kurz koruny vůči euru v posledním roce. Zároveň česká ekonomika vstoupila koncem roku do technické recese a rozhodnutí centrální banky ponechává stabilitu sazeb, byť s ohledem na stále zcela nezchlazené inflační tlaky s riziky přísnější měnové politiky po delší dobu.“

kategorie Ekonomika v číslech
zpět