Výsledky šetření SP ČR a ČNB za 1. čtvrtletí 2023

Druhá polovina loňského roku byla poznamenána nejistotami v podobě inflace, vysokých cen energie a zpomalováním ekonomiky, které se podepsaly na obecně negativním sentimentu a propadu poptávky. Řada firem byla na podzim v pozici, kdy se potýkala s vážnými překážkami a odkládala mj. důležité investice. Šetření ale nyní naznačuje možný obrat a zlepšení situace.

V investičním výhledu nyní převažují respondenti očekávající v následujících 12 měsících růst a opatrně optimistický je i výhled zakázek, byť s ohledem na nízkou srovnávací základnu v minulém roce.

Pozitivní zprávou je, že inflační tlaky slábnou. Respondenti však mají stále vysoká inflační očekávání, která jsou i ve tříletém horizontu výrazně nad inflačním cílem a samy sobě jsou varovným signálem pro další vývoj. Výhled firem dokládá obavy nad přetrvávajícím růstem cen spojeným s očekáváním výrazného zdražení výrobních vstupů a výstupů v letošním roce. S tím souvisí i očekávaný nárůst nominálních mezd posílený stávajícím nedostatkem zaměstnanců.

Celé šetření s analytickými komentáři naleznete ke stažení zde.

Společné šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR a České národní banky mapuje situaci nefinančních podniků v 1. čtvrtletí roku 2023 a výhled pro letošní rok.

kategorie Ekonomika v číslech
zpět