ČNB pokračuje ve snižování sazeb

Česká národní banka na čtvrtečním zasedání opět snížila úrokové sazby o 0,5 %. Základní dvou týdenní repo sazba je na úrovni 5,25 %, diskontní sazba na 4,25 % a lombardní sazba na 6,25 %. Nově stanovené úrokové sazby jsou platné od 3. května 2024.

Vzhledem k poklesu předešlé inflace a návratu meziročního růstu spotřebitelských cen v prvním čtvrtletí k běžným hodnotám dává další snižování úrokových sazeb smysl a není velkým překvapením. Ekonomika se stále nachází poblíž stagnace a řada průmyslových firem se potýká s poklesem produkce či zakázek, což je patrné např. ze společných šetření SP ČR a ČNB nebo z Indexu nákupních manažerů. Vysoké úroky a tedy i robustnější náklady na financování představují pro podniky další překážku v růstu či plánování investic. Snížení úrokové zátěže je proto z hlediska podnikatelské aktivity přínosné, byť bychom uvítali rychlejší pokles sazeb. Ačkoliv jsou inflační tlaky v ekonomice stále patrné a jsou jedním z důvodů určité opatrnosti v nastavení sazeb, například kvůli mzdovému vývoji, opětovnému růstu cen ropy či některých komodit nebo inflačním očekáváním, jejich dopady jsou spíše omezené především kvůli nízké poptávce. Ta totiž omezuje možnosti firem reflektovat zdražení některých vstupů v konečných cenách.

kategorie Ekonomika v číslech
zpět