Nová informační povinnost zaměstnavatelů

V platnost vstoupila novela zákoníku práce, která přináší zaměstnavatelům mimo jiné změny týkající se informační povinnosti při vzniku pracovního poměru. Ke změnám právní úpravy informační povinnosti zaměstnavatele při vzniku pracovního poměru dochází už 1. října 2023.

Nově má zaměstnavatel tuto povinnost i při vzniku právního vztahu založeného některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Tedy z dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, uvádí Ministerstvo a sociálních věcí ČR. Tuto povinnost musí zaměstnavatel splnit do 7 dnů ode dne započetí výkonu práce.

Ministerstvo práce a sociálních věcí pro zaměstnavatele připravilo vzory, kterými lze tuto informační povinnosti splnit. Jak upozorňuje resort práce a sociálních věcí, jedná se pouze o doporučení, které není pro zaměstnavatele závazné:


 

 

kategorie Právní infoservis
zpět