Praktické informace k řešení cen energie pro velké firmy

Informace pro členy SP ČR k řešení cen energie pro velké podniky vládním nařízením schváleným 14.12.2022. (aktualizováno k 22. 12. 2022)

Na tiskové konferenci ministrů průmyslu a obchodu a financí J. Síkely a Z. Stanjury byla 14. 12. za účasti viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jana Rafaje představena pomoc s cenami energie i pro velké firmy, po které SP ČR dlouho volal. Komentář SP ČR k tomuto oznámení naleznete na našem webu.

Pro lepší orientaci členů SP ČR v tomto novém nařízení jsme připravili následující praktický přehled:

 • Disclaimer: níže uvedené údaje jsou sestaveny mj. na základě informací poskytnutých poradci vlády, z důvodové zprávy k nařízení vlády a z Dočasného krizového rámce. Níže uvedené informace musí vláda ještě pro firmy upřesnit, zejména v následném prováděcím nařízení.

Pro velké podniky bude podpora fungovat od 1.1.2023 skrze mechanismus cenových stropů. Výše stropu cen energie bude shodná jako pro malé a střední podniky (MSP), tj. 5 000 Kč/MWh za elektřinu a 2 500 Kč/MWh za plyn (oboje bez daní a distribučních poplatků) a to do 80 % jejich historické spotřeby za shodné období. Představená podpora ale funguje na jiném principu než zastropování pro domácnosti a MSP. Jedná se o v podstatě o zálohu - zálohově poskytnutou podporu aplikací cenového stropu. Evropská regulace totiž neumožňuje u velkých podniků přijmout neomezené cenové zastropování jako v případě MSP. Pomoc pro velké podniky proto:

 • Bude vycházet z pravidel Dočasného krizového rámce (DKR), konkrétně článek 2.4.. stanovenými Evropskou komisí. Stejnou cestou jdou i jiné státy, např. Spolková republika Německo.
 • Podniky se musí k podpoře přihlásit a mají stanovené podmínky a maximální limity určené pravidly DKR pro elektřinu i plyn dohromady. Většina podniků bude omezena 4 mil. EUR na podnik nebo skupinu propojených osob. Energeticky náročný průmysl bude moci za splnění dalších podmínek čerpat podporu až ve výši 100, respektive 150 mil. EUR, pokud jsou na seznamu zvláště postižených odvětví dle přílohy I DKR. Jedná se tedy o cílenou podporu.
 • Limity platí celkově za poskytnutou podporu za roky 2022 a 2023 a sčítají se s podporou poskytnutou v 1. výzvě Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen.
 • Podpora (formou zálohy) bude rozdílem mezi sjednanou cenou a zastropovanou cenou poskytnutou na vymezenou velikost spotřeby.
 • Podnik se může rozhodnout, zda bude čerpat podporu formou záloh na elektřinu, na plyn nebo na obojí současně.
 • Každá záloha bude MPO (pravděpodobně čtvrtletně) zkontrolována vůči limitům DKR. Po vyčerpání limitů bude podnik dále odebírat za smluvní cenu. Případnou překompenzaci podpory bude muset podnik vrátit Ministerstvu průmyslu obchodu.
 • Podniky mohou využít podpory již od 1. ledna 2023. Podmínkou je vyplnění formuláře, který je přílohou č. 7 (pro elektřinu) a přílohou č. 8 (pro plyn) nařízení vlády, které vláda 14.12. schválila a 20.12. podepsal předseda vlády. Pokud chcete využít podporu hned od 1. ledna, je třeba odeslat svému obchodníkovi vyplněnou žádost do 15. ledna.
 • Čerpání podpory je možné ukončit, aby nemusel podnik překompenzaci vracet, k jakémukoliv prvnímu dni v měsíci v průběhu roku.

Limity podpory mohou v některých případech zejména u energeticky náročných větších firem snižovat možnosti dostatečné pomoci. Firmy si nejprve musí vyhodnotit funkčnost pomoci. Klíčové proto bude znění a přesné parametry nařízení, které má vláda schválit v lednu 2023 a které

 • stanoví způsob doložení podmínek pro vyšší míru podpory podnikům v energeticky náročných odvětvích;
 • vyjasní nastavení limitů podpory podle DKR;
 • stanoví pravidla ověřování a vracení případné překompenzace.

Do schválení nařízení vládou v lednu 2023 musí být zajištěna notifikace podpory u Evropské komise.

kategorie Aktuálně
zpět