Motto nastupujícího ES PRES: Evropa blíž

Španělsko bude první zemí nového předsednického tria Španělsko – Belgie – Maďarsko. Mottem španělského předsednictví je „Evropa, blíž“ a vyjadřuje odhodlání sblížit lidskou, politickou a institucionální dimenzi Unie v době velkých výzev, jimž jednotlivé členské státy i EU jako celek musí čelit. Španělsko si vytyčilo čtyři politické priority:

I. Reindustrializovat EU a zajistit její otevřenou strategickou autonomii

Mezinárodní otevřenost posledních sedmi desetiletí byla pro EU většinou prospěšná a umožnila jí dosáhnout úrovně hospodářského růstu a sociálního blahobytu, které by byly za protekcionismu nedosažitelné. Tato otevřenost však také usnadnila offshoring průmyslových odvětví ve strategických odvětvích, čímž se EU stala nadměrně závislou na třetích zemích v oblastech, jako je energetika, zdraví, digitální technologie a potraviny. Geopolitické, technologické a ekologické změny, které v současnosti probíhají, nám dávají příležitost zvrátit tento trend a přilákat nové společnosti a pracovní místa na evropskou půdu a snížit naši zahraniční zranitelnost.

Aby toho bylo dosaženo, bude španělské předsednictví pracovat na dvou frontách. Na jedné straně bude podporovat ty faktory, které podporují rozvoj strategických průmyslových odvětví a technologií v Evropě, rozšiřování a diverzifikaci jejích obchodních vztahů a posilování dodavatelských řetězců, přičemž zvláštní pozornost bude věnovat Latinské Americe a EU-CELAC Summitu. Na druhé straně navrhne perspektivní komplexní strategii k zajištění hospodářské bezpečnosti a globálního vedení EU do roku 2030, která zajistí kontinuitu a hloubku práce evropských institucí a cestovní mapy schválené ve Versailles 27 členskými stát.

II. Pokrok v zeleném přechodu a adaptaci na životní prostředí

Pro Evropany není omezení změny klimatu a zhoršování životního prostředí pouze právní a morální povinností – je to také obrovská příležitost. Pokud jej provedeme dobře, zelený přechod nám umožní drasticky snížit naši závislost na energii a surovinách, snížit naše účty za elektřinu, učinit naše společnosti konkurenceschopnějšími a vytvořit téměř jeden milion pracovních míst jen v tomto desetiletí.

Španělské předsednictví udělá vše pro to, aby tento přechod podpořilo. Budeme prosazovat reformu trhu s elektřinou s cílem urychlit zavádění obnovitelných energií, snížit ceny elektřiny a zlepšit stabilitu systému. Budeme pracovat na urychlení legislativních dokumentů souvisejících s Fit for 55, jako je balíček pro plyn a vodík, a nařízení o energetické účinnosti. Dále budeme prosazovat opatření na snížení odpadu a mikroplastů, navrhování udržitelných produktů a výrobu zelených paliv. To vše proto, aby EU i nadále stála v čele celosvětového boje proti změně klimatu a činila tak vytvářením bohatství a nových příležitostí na celém svém území.

III. Prosazování větší sociální a ekonomické spravedlnosti

V budoucnu nebude stačit, aby rostl HDP Evropy. Bude nutné zajistit, aby vytvořené bohatství bylo přínosem pro všechny občany a sloužilo ke zlepšení jejich příležitostí a životní úrovně. Potřebujeme konkurenceschopnější ekonomiku, ale také spravedlivější a šetrnější.

Španělské předsednictví prosazovat zavedení minimálních a společných norem pro zdanění právnických osob ve všech členských státech a bude bojovat proti daňovým únikům velkých nadnárodních společností. Budeme také usilovat o řádnou revizi víceletého finančního rámce na období 2021–2027 a o odpovídající reformu fiskálních pravidel, abychom překonali úsporná opatření, zvýšili transparentnost a spojili udržitelnost veřejných financí s řádným financováním zelené a digitální transformace. A konečně budeme prosazovat rozšíření práv pracovníků v několika oblastech a pro zranitelné skupiny, jako jsou děti, ženy trpící násilím a lidé se zdravotním postižením.

Ve světě nejistoty a rostoucího geopolitického napětí musí EU zůstat jednotná. Proto musí členské státy i nadále dosahovat pokroku v integraci a vyvíjet nástroje, které jim umožní společně čelit velkým výzvám naší doby. Španělské předsednictví se bude  zasazovat o větší prohloubení vnitřního trhu, dokončení bankovní unie a unie kapitálových trhů, konsolidaci a zlepšení společných nástrojů, jako jsou fondy NextGenerationEU, efektivnější a koordinovanější řízení migrační a azylové procesy a koordinovaná podpora Ukrajiny a dalších sousedních států. Budeme také pracovat na rozvoji naší společné identity a hodnot a na podpoře nové fáze rozvoje evropského projektu.

https://spanish-presidency.consilium.europa.eu/en/programme/priorities/

Program předsednického tria je k dispozici:

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10597-2023-INIT/cs/pdf

Co očekává evropský byznys od ES PRES

Rada presidentů BusinessEurope, nejvlivnější evropské Konfederace podnikání, přijala na svém zasedání  1. – 2. 6. 2023 tzv. Madridskou Deklaraci:

KONKURENCESCHOPNOST JE CESTA VEDOUCÍ K SILNĚJŠÍ POZICE EU VE SVĚTĚ A K HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU POKROKU

Stejně jako jeho dva předchůdci se i španělské předsednictví Evropské unie bohužel bude muset vypořádat s následky brutální války na Ukrajině a napjatou geopolitickou situací. Předsedové 40 členských federací BusinessEurope, kteří se sešli v Madridu na pozvání Španělské konfederace obchodních organizací, znovu vyjádřili svou podporu Ukrajině, jejím lidem a jejich evropským ambicím. Nyní je čas proměnit tyto ambice v činy a pomoci Ukrajině splnit všechny klíčové požadavky členství v EU. Zdůrazňují, že konkurenceschopnost je cestou vedoucí k silnější pozici ve světě ak hospodářskému a sociálnímu pokroku. Rozhodné kroky k obnovení rovných podmínek pro naše společnosti jsou nutností, protože pobídky a dotace ze strany některých našich klíčových obchodních partnerů přesměrovávají soukromé investice pryč z Evropy. Vyzývají nastupující předsednictví EU, aby navázalo na práci započatou během švédského předsednictví s cílem zavést ambiciózní evropskou strategii konkurenceschopnosti. Globální síla Evropy, její schopnost bránit mezinárodní právo, postavit se za své hodnoty, zajistit vysokou životní úroveň a realizovat zelenou a digitální transformaci vyžaduje silnou a konkurenceschopnou ekonomiku. Španělské předsednictví by mělo nadále prosazovat strategický přístup ke konkurenceschopnosti, prohlubovat integraci jednotného trhu, poskytovat skutečnou průmyslovou politiku EU, která podporuje zelené a digitální přechody, a vyhýbat se regulační zátěži pro společnosti při vedení jednání o politických opatřeních EU. Kromě toho by měla usilovat o přijetí důvěryhodného a zjednodušeného rámce správy ekonomických záležitostí. 

https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/2023-06-01_madrid_declaration_-_council_of_presidents_final.pdf

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kategorie Aktuálně
zpět