Česko na křižovatce 2: Potřebujeme dlouhodobou vizi

Aby mohla Česká republika dlouhodobě patřit mezi nejúspěšnější státy Evropy i světa, potřebuje novou vizi a strategii. Na tom se shodli účastníci konference Česko na křižovatce 2, kterou po necelém roce uspořádali v pražském O2 Universu společně Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora a pět dalších zaměstnavatelských organizací a iniciativ. Zástupci byznysu upozornili přítomného premiéra Petra Fialu a jeho vládu na problémy, které brzdí českou ekonomiku a navrhli řešení, jak tuzemské hospodářství dlouhodobě pozvednout.

2024 06 12 Cesko na krizi 02

Prezidenti SP ČR a HK ČR Jan Rafaj a Zdeněk Zajíček v úvodu konference představili hlavní oblasti, které podle byznysu vyžadují zásadní změny s ohledem na dlouhodobou prosperitu naší země. Všem představeným oblastem – trhu práce, vzdělávání, výzkumu, vývoji a inovacím, byrokracii, energetické, dopravní a datové infrastruktuře, ale i bydlení – se pak v průběhu celé konference podrobněji věnovaly jednotlivé diskusní panely za účasti odborníků z řad byznysu, univerzit a také ministrů a zástupců vlády.

2024 06 12 Cesko na krizi 03

„Jsme tady, abychom hájili zájmy podnikatelů a naše přední politiky upozornili na klíčové problémy ekonomiky, průmyslu a byznysu,“ zdůraznil na úvod prezident SP ČR Jan Rafaj.

Premiér Petr Fiala ve svém projevu zhodnotil, kam se česká ekonomika posunula od loňské zářijové konference Česko na křižovatce a jaké jsou podle něj stěžejní úkoly do příštích měsíců a let. Při té příležitosti připomněl, že již od loňského léta funguje Vládní výbor pro strategické investice, který slouží jako místo pro projednání důležitých a strategických investic státu z oblasti dopravy, bydlení, energetiky, vzdělávání nebo vědy, výzkumu a inovací. Činnost výboru pak během konference několikrát ocenili i přítomní podnikatelé.

Pro téměř tři stovky účastníků a zástupců z řad českých firem bylo důležité také slyšet, že podle předsedy vlády je součástí plánů na oživení české ekonomiky i silný důraz na stavbu nových jaderných bloků. O tom, kolik se jich v ČR nakonec bude stavět, bude mít vláda jasno už do konce srpna na základě současného tendru na jejich budování. V něm podaly francouzská firma EDF a jihokorejská KHNP nabídky na jeden až čtyři bloky. Na tiskové konferenci pak Petr Fiala doplnil, že se nijak nemění harmonogram tendru a že rozhodnutí o dodavateli může padnout už v červenci, jak vláda dříve uváděla.

2024 06 12 Cesko na krizi 05

O tom, jak důležitá právě oblast energetiky pro další směřování naší země je, potvrdil i prezident SP ČR Jan Rafaj: „Výstavba nových jaderných bloků je pro naši zemi zakázka století. Bez zajištění bezpečné a dostupné energie se náš průmysl a celá ekonomika neobejde a hlavně nikam dál neposune,“ dodal Jan Rafaj.

DOSTAT ČESKO MEZI EVROPSKÉ A SVĚTOVÉ LÍDRY

Prezident SP ČR připomněl, že opatření, která by měla Česko nasměrovat mezi nejúspěšnější státy světa, shrnul Svaz průmyslu a dopravy nedávno do 7 oblastí ve své vizi hospodářské politiky Česko 2029. Konkrétní cíle, kam by naše země měla směřovat, pak detailněji představil. „Chceme do pěti let dostat Česko do TOP 10 zemí EU v HDP na obyvatele a mezi top 20 světových inovátorů. Když k tomu uděláme správné kroky, jsme schopni těchto cílů dosáhnout. Světovým inovačním lídrům bychom se neměli jen dívat na záda,“ prohlásil Jan Rafaj.

Jedním z pilířů, jak se můžeme posunout mezi nejúspěšnější státy světa, je právě inovativnost. Viceprezident Svazu Martin Jahn proto ve svém výstupu zdůraznil, že Česko není montovna, ale že tu naopak máme mnoho firem, které investují do výzkumu a vývoje a je proto v zájmu státu je v této činnosti podporovat. „V oblasti VaV potřebujeme lepší tah na branku. O inovacích a jejich podpoře mluví politici mnoho let, ale pořád se nedaří dotáhnout do konce návrhy, které by českým firmám pomohly lépe inovovat,“ připomněl viceprezident Martin Jahn.

2024 06 12 Cesko na krizi 06

Jedním z opatření, na kterém je v této oblasti potřeba zapracovat, jsou daňové odpočty na výzkum a vývoj. Firmy je využívají stále méně. Přitom tento nástroj má v podpoře VaV velký potenciál. Svaz průmyslu a dopravy ČR proto nedávno představil 13 opatření k zatraktivnění daňových odpočtů VaV.

Hodně diskutovanou oblastí na konferenci Česko na křižovatce 2 pak byl trh práce. Ten potřebuje zásadní změny, protože s nedostatkem pracovní síly se dlouhodobě potýká nejen Česká republika, ale celá Evropa. „Vyčerpaný trh práce potřebuje urgentní řešení. Potřebujeme flexibilní novelu zákoníku práce, zavést duální vzdělávání a také zatraktivnit Česko pro talenty ze zahraničí. Trh práce zároveň musí stát na moderním legislativním rámci a širší společenské shodě. Na spolupráci státu, zaměstnavatelů a zaměstnanců. V některých věcech ji ale nemáme. Shodneme se na diagnóze, ale už ne na medikamentech, kterými máme daný problém léčit,“ upozornil Bohdan Wojnar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

2024 06 12 Cesko na krizi 07

PRO ROZVOJ ZEMĚ JE KLÍČOVÁ INFRASTRUKTURA

Odpolední blok konference se zaměřil zejména na energetickou, datovou a dopravní infrastrukturu a také bydlení. Odborníci z řad byznysu i státní správy diskutovali například o tom, jak je důležité dotáhnout legislativu v oblasti energetiky, aby bylo jednodušší stavět nové jaderné bloky a zdroje energie. Diskutující včetně ministra dopravy Martina Kupky se také shodli, že v případě výstavby dopravní infrastruktury je důležité nadále rozvíjet zapojení soukromého sektoru formou PPP projektů. Dlouhodobě mají takové investice pozitivní dopad na růst HDP a důležité pro jejich rozvoj je, že zájem o ně mají i velké banky.

Neméně zásadní je pro budoucnost České republiky i zajištění kvalitní datové a komunikační infrastruktury. S rostoucí digitalizací státu, firem i celé společnosti totiž rostou i požadavky na přenos stále větších a větších objemů citlivých dat. Zástupci privátního sektoru proto na konferenci nabídli státu pomoc s dobudováním komunikačních sítí a jejich provozem, aby aplikace, na nichž závisí stát, bezpečně běžely. „Datové sítě jsou kritickou infrastrukturou státu, ale i předpokladem pro fungování digitální ekonomiky. Potřebujeme proto zrychlit výstavbu optické sítě, aby nám firmy a lidé z některých regionů neodcházeli pryč,“ prohlásil ve svém výstupu Martin Orgoník, který má v T-Mobile, členské firmě SP ČR, na starosti vnější vztahy a udržitelnost.

2024 06 12 Cesko na krizi 08

Na závěr konference pak šéfové SP ČR a Hospodářské komory Jan Rafaj a Zdeněk Zajíček shrnuli hlavní závěry celého dne a zdůraznili, že jednání s vládou, ale i opozicí a odbory budou pokračovat.

kategorie Aktuálně
zpět