Odložení požadavků kontroly pro zboží dovezené z Evropské Unie do Spojeného království

 Britská vláda dospěla k závěru, že v současné době ekonomické krize a zvyšující se inflace by nebylo správné ukládat nové administrativní požadavky podnikům, které by  přenesly související náklady na spotřebitele.

Nezákonná ruská invaze na Ukrajinu a nedávný nárůst celosvětových nákladů na energie měly významný dopad na dodavatelské řetězce, které se stále vzpamatovávají z pandemie. Ve snaze usnadnit firmám zotavení se z následků pandemie a řešení potíží s dodávkami přistoupila britská vláda k rozhodnutí pro tento rok nezavádět žádné další kontroly dovozu zboží (vč. povinnosti tzv. Safety and Security Declarations a sanitárních a fytosanitárních kontrol).

Další plánované zavádění kontrol bude zveřejněno na podzim a termínově bude cílit na konec roku 2023. Původně měly být tyto kontroly zavedeny od 1. července tohoto roku. Kontroly zavedené v lednu 2021 u nejrizikovějších dovozů zvířat, živočišných produktů, rostlin a rostlinných produktů budou nadále platit vedle již zavedených celních kontrol.

Očekává se, že změna přístupu ušetří britským dovozcům nejméně 1 miliardu liber ročních nákladů. Bližší informace k tomuto rozhodnutí lze nalézt na oficiálním webu britské vlády. 

Mikuláš Nozar
/
kategorie Evropská unie
zpět