EIB schválila iniciativu "EU pro Ukrajinu" na financování obnovy a rekonstrukce Ukrajiny

Iniciativa "EU pro Ukrajinu" míří na obnovu infrastruktury, prioritních investičních potřeb a podporu podnikání.

Technická pomoc ve výši 100 milionů EUR je určena na identifikaci projektů, maximalizaci dopadu investic do obnovy a podporu vstupu Ukrajiny i Moldavska do EU.

Evropská investiční banka (EIB) schválila iniciativu "EU pro Ukrajinu", nový program financování rekonstrukce a hospodářské obnovy Ukrajiny. Iniciativa EU pro Ukrajinu je koncipována jako dočasný program, který umožní pokračovat v angažovanosti EIB v zemi, zatímco bude zavedena očekávaná střednědobá podpora EU.

V rámci iniciativy "EU pro Ukrajinu" EIB zřídí fond EU pro Ukrajinu, který umožní členským státům Evropské unie, Evropské komisi a dalším zemím a dárcům podpořit rekonstrukci a obnovu Ukrajiny. Fond EU pro Ukrajinu bude poskytovat úvěrové posílení k úvěrům EIB pro investice veřejného i soukromého sektoru.

Iniciativu "EU pro Ukrajinu" bude doprovázet balíček účelové technické pomoci ve výši 100 milionů EUR. Ten poskytne odborné poradenství v oblasti rekonstrukce podle osvědčených postupů na Ukrajině i v Moldavsku a pomůže rozvíjet prioritní investiční projekty a pomůže ukrajinským a moldavským předkladatelům projektů, kteří čelí náročným podmínkám.

"Jak bylo tento týden projednáno s místopředsedou ukrajinské vlády Oleksandrem Kubrakovem a starosty měst Myrhorod a Kamianske, obnova již probíhá a Ukrajina naléhavě potřebuje zvýšenou pomoc mezinárodních partnerů," uvedl Werner Hoyer, prezident Evropské investiční banky.

"EIB je odhodlána pokračovat v podpoře Ukrajiny prostřednictvím iniciativy "EU pro Ukrajinu", která uvolní okamžité a střednědobé financování kritické infrastruktury. Máme připravený velký počet projektů a jsme připraveni podpořit naše ukrajinské partnery technickou pomocí a financováním, které jsou nezbytné pro obnovu a obnovení základních služeb, umožnění přežití podniků a podporu Ukrajiny na cestě ke vstupu do EU v nadcházejících měsících a letech," uvedla Teresa Czerwińska, viceprezidentka EIB.

Podpora prioritních investic na Ukrajině

Iniciativa "EU pro Ukrajinu" navazuje na požadavky Evropské rady i ukrajinských představitelů urychleně rozšířit podporu nejnaléhavějších potřeb Ukrajiny v oblasti infrastruktury.

Iniciativa "EU pro Ukrajinu" umožní EIB s využitím příspěvků dárců navýšit financování na opravu poškozených energetických a dopravních sítí, podpořit investice obcí do poskytování služeb vysídleným osobám a zlepšit přístup ukrajinských podnikatelů k financování v koordinaci s ukrajinskými a mezinárodními partnery.

Nová iniciativa rovněž umožní financování na podporu obnovy kritické infrastruktury, včetně energetiky, dopravy, zdravotnictví, sociálních služeb a dálkového vytápění, kybernetické bezpečnosti a podnikatelských investic. 

Program posílí investice do komunální i sociální infrastruktury, včetně nápravy škod na službách, zlepšení podpory pro vnitřně vysídlené osoby a zlepšení přístupu podniků na Ukrajině k financování. To bude zahrnovat poskytování finančních prostředků podnikům, které ztratily své exportní trhy a chtějí se přeorientovat na trhy EU.

"EU pro Ukrajinu" je koncipována jako dočasné opatření, které umožní bance EU zůstat v zemi aktivní po dobu, kdy budou vypracovány návrhy na přezkum víceletého finančního rámce EU v polovině období.

EIB rovněž schválila financování ve výši 1,8 miliardy EUR na udržitelnou dopravu, inovace v podnicích, čistou energii, opatření v oblasti klimatu a digitalizaci v Evropě i ve světě.

  • 675 milionů EUR na podnikové inovace a financování rovnosti žen a mužů
  • 471 milionů EUR na obnovitelné zdroje energie a přizpůsobení se změně klimatu
  • 250 milionů EUR na dopravu

Celou tiskovou zprávu EIB si můžete přečíst zde

 

Mikuláš Nozar
/
kategorie Evropská unie
zpět