Vítáme řešení cen energie i pro velké firmy. Klíčová je teď rychlost

Vláda představila pomoc s cenami energie i pro velké firmy, po které Svaz průmyslu a dopravy ČR dlouho volal. Oznámená forma podpory je sice výrazným krokem vpřed, je ale nutné ještě firmám vyjasnit konkrétní podmínky a podporu co nejdříve notifikovat u Evropské komise.

„Za Svaz průmyslu a dopravy jsme vládu o vážnosti situace a potřebě řešit ceny energie pro firmy všech velikostí aktivně přesvědčovali již od jara. Představenou podporu vnímáme jako základní kámen, který dá podnikům alespoň určitou jistotu pro plánování v příštím roce a je naplněním příslibu, který jsme získali v rámci společných jednání již v září. Zvolený koncept vycházející z Dočasného krizového rámce není neomezeným zastropováním pro všechny a taktéž nemusí znamenat dostatečnou pomoc pro firmy nejvíce zasažené vysokými cenami energie. Čekají nás ještě další jednání na upřesnění modelu a hledání doplňkových nástrojů,” říká Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR a dodává: „Případné další pomoci musí být velmi cílené, jako například doplňkový program dle Dočasného krizového rámce pro nejvíce zasažené firmy či kurzarbeit.”

Pro velké podniky bude pomoc fungovat od 1.1.2023 skrze mechanismus cenových stropů. Výše stropu cen energie bude shodná jako pro malé a střední podniky (MSP), tj.5 000 Kč/MWh za elektřinu a 2 500 Kč/MWh za plyn (oboje bez DPH a distribučních poplatků). Představená pomoc ale funguje na jiném principu než zastropování pro domácnosti a MSP. Jedná se o v podstatě o zálohu - zálohově poskytnutou podporu Dočasného krizového rámce aplikací cenového stropu. Podniky se o podporu musí přihlásit a mohou vyčerpat jen částku danou pravidly Dočasného krizového rámce. Dané limity mohou v některých případech zejména u energeticky náročných větších firem snižovat možnosti dostatečné pomoci.

Podle Jana Rafaje je potřeba s pojmem zastropování pro velké podniky pracovat opatrně, aby nedošlo k mylným očekáváním: „Nejedná se o zastropování, ale o podporu. Firmy budou muset splnit podmínky a limity vyžadované Dočasným krizovým rámcem. Proto bude klíčové přesné znění a parametry nařízení. Firmy si nejprve musí vyhodnotit funkčnost pomoci, kterou mohou v některých odvětvích stávající limity Dočasného krizového rámce omezovat. Je potřeba také říct, že to není neomezený nástroj, ale míra pomoci je úměrná ekonomickým dopadům na firmu.” 

Z důvodů vážnosti situace u řady firem a rizik negativního dopadu nejen na energeticky náročná odvětví inicioval Svaz průmyslu a dopravy vznik meziresortní pracovní skupiny, která připravovala návrh řešení. Za podniky průběžně dodával odborný vhled do fungování firem a dopadů současné situace do reálné ekonomiky.

„Vnímáme složitost a komplexnost situace a od počátku považujeme za hlavní cestu jednotné evropské řešení. Je ale konec roku a byť byla na evropské úrovni projednávána řada pozitivních opatření, tak dostatečně účinné evropské řešení například v podobě funkčního decouplingu není, je proto nutné přijmout národní opatření,” vysvětluje Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

U PODPORY JE NUTNÉ DOŘEŠIT KONKRÉTNÍ PODMÍNKY VYUŽITÍ 

Vysoké ceny energie a riziko jejich výrazných výkyvů znamenají nejistotu pro plánování zakázek, investic, provozu. Pro řadu firem je i hranice 200 EUR/MWh u elektřiny a 100 EUR/MWh u plynu za poslední dva roky velký skok, se kterým se z pohledu hospodaření špatně pracuje. Cílem požadavku Svazu průmyslu a dopravy ČR na dočasné zastropování ceny proto bylo a je firmám poskytnout alespoň základní brzdu cen.

„Velké podniky jsou důležitou součástí ekonomiky. Když se dostanou do problémů, sesype se celý řetězec, který je na ně navázán. Abychom si udrželi konkurenceschopnost, potřebujeme mít stejné nebo srovnatelné podmínky a pomoc jako firmy v zahraničí. Vláda musí využít podmínek Dočasného krizového rámce v maximálně možné míře, aby zmírnila vážné negativní dopady na firmy všech velikostí, nastavit podmínky co nejjednodušeji a s Evropskou komisí případně dojednat další zjednodušení. Je potřeba dořešit např. nastavení limitů, splnění podmínek, způsob vyhodnocení případného nadměrného prospěchu a zabezpečit notifikaci, jakož i dotáhnout celý systém pomoci s vysokými cenami energie, včetně přijetí nařízení o kompenzaci zastropování cen dodavatelům energie,” uzavírá Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.
kategorie Tiskové zprávy
zpět