SP ČR na Sněmu ocenil nejúspěšnější firmy i osobnosti byznysu

Svaz průmyslu a dopravy ČR na svém Sněmu na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně i letos ocenil významné zástupce českého průmyslu. Do Galerie osobností průmyslu vstoupil Pavel Brůžek, někdejší generální ředitel a předseda představenstva Lučebních závodů Draslovka Kolín a také Jaroslav Hanák, zakladatel společnosti FTL - First Transport Lines a bývalý dlouholetý prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Cenu za rozvoj průmyslu a regionu získala společnost Contipro, ocenění Úspěšná malá a střední firma si odnesla společnost Frentech Aerospace a Cenu za Průmysl 4.0 získal výrobce žáruvzdorných produktů a surovin P-D Refractories CZ.

sp5

GALERIE OSOBNOSTÍ PRŮMYSLU

Do Galerie osobností průmyslu uvedl Svaz průmyslu a dopravy ČR letos netradičně dvě osobnosti - Pavla Brůžka a Jaroslava Hanáka. Pavel Brůžek začal v chemickém průmyslu působit již v 60. letech v Moravských chemických závodech jako vedoucí týmu, který tehdy jako první spoluvytvořil dodnes využívaná cytostatika na bázi platiny. Postupem doby se vypracoval v brněnském státním podniku Lachema až na generálního ředitele a po revoluci působil také jako náměstek na Ministerstvu průmyslu a obchodu. V roce 1996 zachránil skomírající kolínské Lučební závody Draslovka, kde působil do roku 2016 na pozici generálního ředitele a předsedy představenstva. Jeho členem je dosud.

„Ozdravení Draslovky bylo mým největším úspěchem, bylo to velmi náročné, ale díky tomu jsme navázali na někdejší výrobu, kterou jsme nejen znásobili, ale také rozšířili o další produkty i technologie, které vyvážíme do celého světa,“ říká Pavel Brůžek. Díky tomu a pozdější akvizici divize amerického koncernu Chemours je nyní Draslovka Holding předním světovým výrobcem kyanidu sodného. Nejnověji vyvinuli její vědci novou revoluční technologii extrakce zlata, mědi, niklu a kobaltu z rudy využívající glycin, která zlepšuje ekonomickou efektivitu a má ekologické a sociální benefity. Technologie je tedy využitelná i pro zelenou transformaci ekonomiky.

Jaroslav Hanák, kterého Svaz uvedl do Galerie osobností průmyslu, spojil svou profesní kariéru s hromadnou a nákladní dopravou. Na konci 70. let nastoupil do prostějovského ČSAD, které po revoluci transformoval na akciovou společnost FTL - First Transport Lines. Ve firmě dodnes působí jako předseda představenstva a prezident. Kromě vlastní společnosti se Jaroslav Hanák věnoval také podpoře českého průmyslu a zastupování zájmů zaměstnavatelů. V roce 1991 spoluzakládal Asociaci dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska. V letech 2003 až 2022 byl prezidentem Svazu dopravy ČR a dvanáct let také vedl největšího zástupce zaměstnavatelů - Svaz průmyslu a dopravy ČR, a to jako nejdéle sloužící prezident v jeho novodobé historii.

„Už na začátku devadesátých let jsem pochopil, že pokud budeme chtít jako podnikatelé něčeho dosáhnout, tak bychom se měli umět spojovat a mít jednotný hlas. Hlavní cíl a poslání je umět sjednotit názor podnikatelů, chránit podnikatelské prostředí a být soupeřem politiků a sociálním partnerem odborů,“ říká Jaroslav Hanák, kterého SP ČR uvedl do Galerie osobností průmyslu.

OCENĚNÍ ZA ROZVOJ PRŮMYSLU A REGIONU

Cenu za rozvoj průmyslu a regionu získala společnost Contipro sídlící v Dolní Dobrouči ve východních Čechách. Tato biotechnologická ryze česká firma vyrábí kyselinu hyaluronovou pro farmacii a kosmetiku. Tkáňovému inženýrství se věnuje už od roku 1990 a nyní ve svém areálu provozuje špičkové výzkumné pracoviště s více než 250 odborníky. Díky tomu v současnosti patří mezi největší světové výrobce kyseliny hyaluronové, nejdůležitější stavební a organizační látky, která se nachází přirozeně v lidských tkáních. „Kromě výroby této suroviny se snažíme přicházet i s novými aplikacemi. Proto máme velmi rozsáhlé výzkumné oddělení, kde vyvíjíme aplikace od využití v kosmetice až po hojení ran. Když už zde jako firma působíme, tak musíme přispět nejen sami sobě, ale taky rozvíjet region,“ vysvětluje generální ředitel společnosti Vladimír Velebný.

Jeho společnost proto výrazně investuje do rozvoje regionu, především podporou vzdělávání. Contipro v nedalekém Žamberku provozuje veřejnou školku, základní školu a organizuje také programy pro středoškoláky a vysokoškoláky. Firma disponuje ekologickým provozem s vlastní čističkou odpadních vod, vytápěním odpadním teplem a solární elektrárnou, která pokryje až polovinu spotřeby.

OCENĚNÍ PRO ÚSPĚŠNOU MALOU A STŘEDNÍ FIRMU

Ocenění Úspěšná malá a střední firma si letos odnesla brněnská společnost Frentech Aerospace, která dodává díly do letadel, do obranného a mechanické subsystémy do vesmírného průmyslu. Společnost byla založena v roce 1994 a za dobu svého působení dodala více jak 2 miliony dílů pro letadla Airbus. Od roku 2010 se firma zaměřuje na rozvoj svých aktivit ve vesmírném průmyslu, ve kterém je velmi úspěšná. Frentech Aerospace cílí zejména na dodávky space mechanismů, kde zajišťuje nejen výrobu dílů, montáž, testy a výrobu pomocných zařízení (MGSE) pro montáž a testy, ale i ve spolupráci s českými partnery design a termální design včetně simulací.

„Naše firma se zaměřuje na náročné trhy a po celou dobu existence firmy jsme téměř 100% exportéři. Pocit úspěchu ale i hrdosti z dobře vykonané práce mám, když náš mechanismus opravdu vzlétne a když vše zafunguje jak má. To byl i příklad sondy JUICE, která aktuálně letí k Jupiteru a na které jsme se také podíleli,“ popisuje zakladatel a ředitel společnosti Pavel Sobotka s tím, že jedním z dalších projektů firmy jsou to například mechanismy pro misi ExoMars, palivové ventily pro raketu VEGA a podvozky a mechanismy pro projekt Space Rider. Společnost dodává také díly a montážní celky pro přístrojovou techniku a pro obor elektronové mikroskopie.

CENA ZA PRŮMYSL 4.0

P-D Refractories je jedním z největších výrobců žárovzdorných výrobků a surovin v Evropě. Cenu za Průmysl 4.0 firma získala za realizaci automatické linky na výrobu keramických komínových vložek ve spolupráci s Fakultou strojní ČVUT v Praze. Výsledkem bylo zkrácení taktu výroby, snížení zmetkovitosti výroby a tím pádem snížení energetické a materiálové náročnosti a CO2 stopy při výrobě žáromateriálů. „Nová výrobní linka nám přinesla celou řadu výhod. Na prvním místě zvýšila kvalitu výrobků, která je teď nejvyšší v Evropě a také snížila zmetkovitost z osmi na pouhá dvě procenta,“ říká Jiří Kyncl, předseda představenstva P-D Refractories.

Jejich projekt zaujal porotu díky velice efektivnímu využití virtualizace a simulace formou digitálního dvojčete jak technologického zařízení, tak souvisejících procesů. Velmi pozitivní bylo také plánování koncepčního návrhu od samého začátku vývoje projektu. Dle porotců se navíc jedná o ukázkový projekt úspěšné spolupráce akademické sféry s průmyslem. „Z pohledu naší fakulty je spolupráce s průmyslem nesmírně důležitá, protože nám pomáhá rozvíjet náš lidský potenciál, udržet kvalifikované kolegy a zároveň pomáhá finanční udržitelnosti jednotlivých ústavů,“ doplnil Libor Beránek, vedoucí Ústavu technologie obrábění, projektování a metrologie, Fakulty strojní ČVUT v Praze.

sp6

Speciální Cenu České spořitelny pro malé a střední firmy za příspěvek k transformaci české ekonomiky si pak odnesl Isolit-Bravo se svým projektem digitalizace a transformace výrobních procesů.

sponzori loga snem SPCR 2023

Sněm SP ČR a MSV 2023

21 fotografií Vstupte
kategorie Tiskové zprávy
zpět