Průmysl 4.0 souvisí s prudkým rozvojem internetu, dostupné výpočetní kapacity a nových digitálních technologií. Z digitalizace, automatizace, sběru velkých souborů dat z výroby, strojů či produktů, jejich analýzy a využití v rozhodování a řízení firem se rodí nový koncept digitálních továren. Průmysl 4.0 bývá označován také jako čtvrtá průmyslová revoluce. Priority a požadavky SP ČR v oblasti digitální ekonomiky a Průmyslu 4.0 nalezenete zde.

SP ČR vyhlašuje třetí ročník soutěže, ve které ocení firmy za inovativní technologie a postupy. Kdo se do soutěže může přihlásit a jaká jsou pravidla?

Cena za Průmysl 4.0 2023

 

První číslo časopisu „tak“ přináší informace o novém programu MPO - OP TAK

Nový zpravodaj od MPO „tak“ navazující na OPIK informuje o operačních programech tohoto ministerstva. Aktuální číslo přibližuje problematiku výzvy Úspory energie, přináší princip zjednodušení povinného zveřejňování účetních závěrek, avíza výzev v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a další zajímavé informace o současném programovém období 2021+.

Skupina ORLEN Unipetrol podporuje start-upy

Přes 50 start-upů a menších firem, se přihlásilo do 1. ročníku akceleračního a investičního programu ChemTechNext s cílem získat profesionální a finanční zázemí od skupiny ORLEN Unipetrol.

Pozice Svazu průmyslu k Aktu o čipech

Svaz průmyslu vítá návrh Aktu o čipech EU, který má podpořit pokročilý výzkum a vývoj v oblasti polovodičů, obnovit rovnováhu výrobních kapacit, pomoci překonat krátkodobé problémy v dodavatelském řetězci polovodičů a zvýšit dlouhodobou bezpečnost a odolnost.