Průmysl 4.0 souvisí s prudkým rozvojem internetu, dostupné výpočetní kapacity a nových digitálních technologií. Z digitalizace, automatizace, sběru velkých souborů dat z výroby, strojů či produktů, jejich analýzy a využití v rozhodování a řízení firem se rodí nový koncept digitálních továren.

Průmysl 4.0 bývá označován také jako čtvrtá průmyslová revoluce.

Priority a požadavky SP ČR v oblasti digitální ekonomiky a Průmyslu 4.0 nalezenete zde.

 

Umělá inteligence v praxi

Firmy ji využívají v komunikaci se zákazníky, při vývoji autonomních aut i řízení elektrických sítí.

Ostravská huť školí zaměstnance ve virtuální realitě

Zaměstnanci ostravské huti ArcelorMittal si nyní ze školení bezpečnosti práce odnášejí reálnější pocity. Huť začala pracovat s virtuální realitou, ve které má pracovník za úkol odhalit bezpečností závady na konkrétním pracovišti a poradit si s nastolenými problémy v reálném čase.