Postoj středoevropských svazů k evropskému řešení cen energií

Minulý týden se v rakouském Eisenstadtu konalo setkání středoevropských průmyslových a zaměstnavatelských svazů, které se koná pravidelně od roku 2005. Hostitelskou organizací byl Svaz rakouského průmyslu (IV) a kromě Svazu průmyslu a dopravy ČR se jednání zúčastnily partnerské svazy Chorvatska, Slovinska, Slovenska a Maďarska. Cílem tohoto formátu je diskutovat o evropských otázkách, koordinovat vzájemné postoje a hledat společná řešení. 

Výsledkem letošního setkání je společně vypracovaná výzva k nezbytným evropským opatřením v energetice. Ceny elektřiny a plynu ve střední Evropě vzrostly během letošního roku 6 až 10krát oproti roku 2021 a je tak ohroženo přežití podniků v celých odvětvích. Výrazný cenový odstup od hlavních mezinárodních hráčů na trhu představuje obrovskou konkurenční nevýhodu pro naše firmy. Dalším bodem programu byla výměna informací o vývoji příslušných národních hospodářských politik. Debata se zaměřila také na spravedlivé mezinárodní konkurenční podmínky pro Evropu. 

CEE foto

Z pohledu zaměstnavatelů z regionu střední a východní Evropy je nutná kombinace několika opatření. Na jedné straně jsou nové obchodní dohody EU důležité pro zajištění co nejlepšího přístupu pro evropské společnosti na trhy po celém světě. Kromě toho je zapotřebí spravedlivá politika v oblasti klimatu, která by motivovala i ostatní globální hráče k zavádění vhodných opatření. Jako zásadní problém zaměstnavatelé vidí také vyschlý trh práce vyžadující kvalifikované pracovníky ze zahraničí. „Situace je nyní dramatická. Četné krize výrazně oslabují Evropu jako místo pro podnikání, ohrožují konkurenceschopnou výrobu a staví ji do velmi nevýhodné pozice ve srovnání s ostatními světovými regiony. Jedná se o celoevropský problém, který můžeme vyřešit pouze společně,“ dodává k tomu Christoph Neumayer, generální ředitel hostitelské IV.

K těmto otázkám přijal Svaz průmyslu a dopravy s dalšími středoevropskými průmyslovými a zaměstnavatelskými svazy společné stanovisko adresované vládám jednotlivých zemí regionu a na evropské úrovni:

1. Rychlý evropský návrh na oddělení cen elektřiny a plynu.
2. Plné uplatňování revidovaného rámce EU pro dotace na energie.
3. Zachování ochrany proti úniku uhlíku v systému EU ETS.
4. Rozšíření kompenzace nepřímých nákladů na CO2 na všechna energeticky náročná odvětví (sladění s Dočasným krizovým rámcem).
5. Rozšíření návrhů EU na urychlení povolovacích řízení na všechny energetické, infrastrukturní a průmyslové projekty s cílem zajistit dodávky a transformaci energie.

Celé znění přijaté deklarace, se kterou se jednotlivé svazy obrátily na týkající se představitele národních vlád, lze nalézt ZDE

kategorie Evropské a mezinárodní záležitosti
zpět