Konkurenceschopnost musí určovat podobu evropských priorit

Středeční pražská high-level debata evropské aliance Europe Unlocked, jejímž je Svaz průmyslu členem, se zabývala konkrétními možnostmi, jak co nejefektivněji posílit konkurenceschopnost a udržitelný růst v Evropě. Mezinárodní akce v reprezentativních prostorách Lichtenštejnského paláce na pražské Kampě se zúčastnili nejvýznamnější zástupci českého a švédského byznysu, představitelé české a švédské vlády a řada významných hostů.

nz9 6450 53484894518 o

Mezinárodní debatu svými vystoupeními podpořili vrchní ředitel pro záležitosti EU z Úřadu vlády ČR pan Štěpán Černý a státní tajemník Kanceláře předsedy vlády Švédského království pan Christian Danielsson. Hlavními řečníky za byznys byla viceprezidentka Svazu průmyslu paní Milena Jabůrková, viceprezident Hospodářské komory pan Tomáš Prouza a paní Anna Stellinger, zástupkyně generálního ředitele Konfederace švédského podnikání. Další úhel pohledu pak do diskuze přinesl výkonný ředitel nezávislého Institutu pro evropskou politiku Europeum, pan Martin Vokálek.

nz9 6157 53485054959 o

Účastníci akce s názvem Konkurenceschopnost v Evropě: Jaká politická rozhodnutí jsou třeba k zajištění konkurenceschopnější a prosperující budoucnosti? se shodli na tom, že po sérii krizí, kterými Evropa za posledních 15 let prošla (či prochází), je pro úspěšné naskočení do ujíždějícího vlaku klíčové, aby se nyní zaměřila především na posilování své konkurenceschopnosti a touto optikou důsledně nahlížela všechny své politiky a iniciativy.

nz9 6255 53484754081 o

Poslední projev o stavu Unie, který přednesla předsedkyně Komise von der Leyenová v září 2023, naznačil, že téma konkurenceschopnosti získává v EU silné momentum. Jak se shodli diskutující panelisté, toto momentum je nyní třeba co nejlépe využít pro posílení udržitelného růstu našich firem a prosperity občanů.

nz9 5947 53484754786 o

Jak dále konstatovali, vedle pracovního programu budoucí EK a nového Evropského parlamentu, který vzejde z červnových voleb, je však potřeba prosadit téma posílení konkurenceschopnosti i mezi priority členských států. Zejména pokud jde o nedodržování povinností v oblasti aplikace evropského práva, problém goldplatingu (zbytečné zpřísňovaní evropských předpisů během jejich transpozice do národního práva), narušování jednotného trhu excesivními formami státní podpory, blokování ratifikace obchodní smluv EU apod. Narušení povinností členských států, které vyplývají ze Smouvy, je třeba postihovat mnohem důsledněji, nespoléhat při jejich identifikaci pouze na evropské orgány, ale efektivně využít spolupráce postižených firem a jejich národních vlád.

nz9 5984 53485163115 o

Jak uvedla zástupkyně švédské podnikatelské konfederace Anna Stellinger, vedle činnosti vlád jednotlivých členských států a institucí EU (ovlivňující regulaci, infrastrukturu a makroekonomické faktory) pak musí posílit evropskou konkurenceschopnost také evropské firmy samy. A to především inovacemi, využíváním nejmodernějších technologií, vzděláváním zaměstnanců apod.

nz9 6437 53485054204 o

Akce byla organizována ve spolupráci Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR, Konfederace švédského podnikání a za laskavé podpory Úřadu vlády ČR.

nz9 5970 53485163175 o

Nedávno zformovanou neformální alianci Europe Unlocked, která společně prosazuje téma udržítelného růstu a konkurenceschopnosti na přední příčky agendy odpovědných evropských i národních institucí, tvoří zástupci evropského byznysu převážně ze severní, střední a východní Evropy. Bližší informace k Europe Unlocked naleznete zde.

Foto: Úřad vlády ČR

Olga Rozsívalová
/
kategorie EU infoservis
zpět