Průzkum BIAC: Dopad energetické krize na malé a střední podniky

Přinášíme Vám výsledky průzkumu Business at OECD (BIAC) - Energy Crisis Impact for SMEs, kterého se někteří členové SP ČR zúčastnili.

Rozsáhlá ruská agrese proti Ukrajině přispěla k vysoké spotřebě energie a cenám energetických vstupů v celosvětovém měřítku, což pro mnoho malých a středních podniků představuje nepřiměřenou, a dokonce existenční hrozbu. Po náhlém přerušení dodávek ruského plynu do mnoha zemí došlo v mnoha našich podnicích ke zpomalení výroby, ztrátě zaměstnanců a příjmů a nezvládnutelným cenám elektřiny na příští rok.

V náhlém odklonu od výsledků dubnového průzkumu BIAC, kdy malé a střední podniky uváděly různá adaptační opatření, která prováděly jak v období obnovy po COVID-19, tak v období po něm (se zvláštním důrazem na růst a odolnost), právě publikovaný podzimní průzkum ukázal, že v následujících měsících mnoho malých a středních podniků přesunulo své priority k opatřením na úsporu nákladů a boj o přežití.

  • 99 % malých a středních podniků uvedlo, že jejich podnikatelská činnost byla ovlivněna energetickou krizí, a 41 % uvedlo, že jejich podnikatelská činnost byla ovlivněna silně.
  • Majitelé malých a středních podniků zaznamenali v průměru 159% nárůst nákladů na energie - někteří z nich uvedli nárůst přesahující 600 %.
  • 46 % malých a středních podniků se domnívá, že rok 2023 bude pro jejich podnikatelskou činnost obtížnější než roky během pandemie Covid-19.
  • Jako největší problémy respondenti z řad malých a středních podniků uváděli inflaci, vyšší vstupní náklady a vysoké velkoobchodní ceny energií.

Kompletní výsledky aktuálního průzkumu naleznete zde

Svaz průmyslu a dopravy ČR se v roce 1996 stal členem Poradního výboru pro průmysl a obchod (BIAC), poradního orgánu zaměstnavatelských a podnikatelských svazů při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Členství v BIAC přináší Svazu průmyslu a dopravy ČR možnost sledovat vývoj politik v důležitých oblastech, jako jsou hospodářská politika, fiskální politika, obchod, investice, zaměstnanost, vzdělávání atd. v mezinárodním kontextu a sledovat hlavní trendy podložené analýzami a statistikami OECD. Ve specifických oblastech, jako jsou doprava, chemické látky, suroviny apod., mají průmyslové podniky možnost zapojit své experty do problematiky konkrétních témat.

Mikuláš Nozar
/
kategorie BIAC
zpět