Firmy budou moci využít pojištění exportu na Ukrajinu

Vláda schválila Kapitálové posílení EGAP za účelem pojištění vývozních úvěrových rizik na Ukrajinu. Podnikatelé po programu dlouho volali a firmy z našich sousedních zemí, jako např. Polsko, Německo či Slovensko, měly k dispozici program pojištění exportu na Ukrajinu již od minulého roku. Jsme proto rádi, že se jej podařilo schválit a bude brzy spuštěn. Nicméně očekáváme, že o něj bude velký zájem především mezi malými a středními podniky, protože velké zakázky nedokáže svým objemem pokrýt. Maximální výše krytí jedné zakázky bude 3 miliony EUR, od firem ale evidujeme poptávku po pojištění v řádech desetinásobně vyšších. S veškerými našimi oficiálními připomínkami k programu, které vycházejí z průzkumu mezi členskými firmami Svazu, se můžete seznámit v našem stanovisku.

Viceprezident Svazu průmyslu Radek Špicar považuje nižší stamiliony za nedostatečnou sumu. „České firmy se chtějí aktivně zapojit do obnovy Ukrajiny, a pokud mají uspět, potřebují srovnatelné podmínky, jako mají podniky z Polska, Dánska a dalších zemí EU. Vláda si zatím neuvědomuje rozměr této příležitosti“. Uvolněnou částku na pojištění vývozu na Ukrajinu viceprezident Špicar označil za pilotní projekt. „Vláda by měla firmy jasně a včas ujistit, že pokud se pilot osvědčí, mohou podnikatelé počítat s dalším financováním, aby je svým přístupem neodradila“. Příkladem může být program EGAP PLUS, který se Svazu v loňském roce podařilo prosadit. Program byl na základě dočasného krizového rámce EU určen pro posílení likvidity firem zasažených ekonomickou krizí způsobenou ruskou agresí na Ukrajině. Program je k dispozici od začátku roku 2023, alokované prostředky ve výši 6,25 miliardy Kč jsou ale již teď (červenec) zcela vyčerpány. 

Dle odhadu Světové banky mohou náklady na poválečnou obnovu a rekonstrukci země dosáhnout až 600 miliard EUR. Zájem a zapojení českých firem na Ukrajině je také patrný z účasti na podnikatelské misi na Ukrajinu, kterou Svaz ve spolupráci s Hospodářskou komorou v těchto dnech pořádá. Jak potvrzuje ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu Lukáš Martin: „České firmy dokáží v mezinárodní konkurenci velmi dobře uspět, protože nabízejí kvalitní zboží a služby za konkurenceschopné ceny. Pokud však ostatní země nabízejí exportérům lepší státní podporu, jejich uplatnění se tím zhoršuje. Proto jsme rádi, že se ve spolupráci s EGAP a za podpory MPO a MF program schválil a firmy jej budou moci využívat.“

 

Mikuláš Nozar
/
kategorie Podpora exportu
zpět