Vláda schválila úpravu parametrů Fondu Ukrajina

Vláda schválila možnost pojištění vývozních zakázek českých firem na Ukrajinu v maximální hodnotě až 5 milionů eur na ukrajinského zákazníka. Jedná se o navýšení ze 3 milionů eur. Nově navíc nebude třeba dokládat předchozí obchodní vztah mezi českým exportérem a ukrajinským zákazníkem. V obecné rovině Svaz úpravy vítá, především navýšení limitu jednoho pojistného případu z 3 mil. eur na 5 mil. eur.

Nicméně voláme po zrušení maximálního pojistného limitu, který je pro některé firmy limitující a po prodloužení maximální pojistné doby (současně jen 12 měsíců). Dle dotazníkového šetření SP ČR realizovaného v březnu-dubnu, a které bude představeno na květnovém společném zasedání Expertního týmu pro rozvojové země a Pracovní skupiny pro Ukrajinu,  více než polovina dotázaných firem potřebuje dodávky pojistit na více než 12 měsíců a téměř 40% firem ve finanční hodnotě větší než 5 miliónů EUR.

Svaz zároveň volá po rychlém spuštění záručního nástroje, jehož podstatou bude poskytování záruk pro obchodní a investiční případy na Ukrajině (čerpání tzv. EU Ukraine Facility). Což by mělo vést k podstatné podpoře českých projektů formou záruk 70% z evropských zdrojů a 30% z národních zdrojů. Bilaterální zapojení může mít konkrétně formu půjčky vybrané entitě na Ukrajině na obnovu infrastruktury se zapojením českých technologií a dodávek a zárukou EU nebo může vláda poskytnout záruku na půjčky pro české firmy. Podle našich informací má proto Národní rozvojová banka (NRB) připravit a během roku 2024 spustit poskytování záručních a investičních mechanismů, které zapojení českých firem do obnovy Ukrajiny umožní. Zásadní bude posílení personálních kapacit NRB, aby české firmy se zájmem o zapojení se do programu nezůstaly pozadu ve srovnání s dalšími členskými zeměmi EU.

Vítáme dosavadní podporu Ministerstva průmyslu a obchodu a dalších složek vlády při realizaci Fondu Ukrajina (zejm. EGAP,  Sekce EU a zahraničního obchodu MPO a vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny). Jsme připraveni nadále dodávat potřebné vstupy o potřebách firem na Ukrajině a projednávat v rámci PS pro exportní financování a pojištění při MPO a PS pro Ukrajinu při SP ČR. Svaz je nadále připraven být v této záležitosti partnerem.
kategorie Proexportní servis
zpět