Stanovisko k návrhu EP a Rady o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti KOM (2022) 71

Evropská komise předložila 23. února 2022 legislativní návrh týkající se náležité péče společností v oblasti udržitelnosti, kterým se zároveň mění směrnice (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Návrh směrnice o náležité péči společností ukládá velkým společnostem (s více než 500 zaměstnanci a obratem více než 150 mil EUR, anebo společnostem podnikajícím ve vysoce rizikových sektorech (textilní, oděvní a kožedělní průmysl, včetně obuvnictví, zemědělský a potravinářský průmysl, těžařský, hutnický a kovozpracující průmysl) s více než 250 zaměstnanci a obratem vyšším než 40 mil EUR) povinnost postupovat v souladu s náležitou péčí. Směrnice by měla dopadat i na společnosti ze třetích zemí podnikající na vnitřním trhu EU a generující na něm minimálně obrat ve výši stanovené pro evropské společnosti.

Stanovisko SP ČR

  • SP ČR je silně znepokojen, že EK přistoupila k předložení návrhu i přes opakované negativní stanovisko Výboru pro kontrolu regulace, že se plně nepodařilo prokázat, že podniky dostatečně nezohledňují aspekty udržitelnosti ve svých obchodních modelech a strategiích, a posoudit dopady úplným, vyváženým a neutrálním způsobem.
  • SP ČR jako součást evropské podnikatelské komunity podporuje rámec EU pro náležitou péči a mnoho podniků v ČR a po celé Evropě již plní své povinnosti v této oblasti. Nicméně cíle, aby byly dodavatelské řetězce udržitelnější, je třeba dosáhnout způsobem, který je pro podniky proveditelný a nesmí jednostranně činit evropské podniky odpovědnými za faktory, které jsou mimo jejich kontrolu.

Celé stanovisko ke stažení zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět