Připomínky Svazu k Národnímu plánu obnovy informace o rozšíření stávající finanční alokace pro Česko

Cíl materiálu

•Materiál je předkládán z důvodů očekávaného navýšení celkové alokace z Nástroje pro oživení a odolnost a v návaznosti na novou energetickou iniciativu REPowerEU, jež má urychlit snížení závislosti na ruském plynu.
• Avizované navýšení alokace je podmíněno aktualizací Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“).
• Celkové navýšení alokace NPO se pohybuje kolem 14 mld. Kč.
• Pro iniciativu REPowerEU ještě není stanoven přesný alokační klíč. Očekávaná alokace pro ČR se pohybuje minimálně ve výši 11 mld. Kč.
• Materiál popisuje základní informace o Národním plánu obnovy, dále formy, jakými může ČR přistoupit k úpravám NPO a dále výběr podnětů, které jsou určeny k dalšímu rozpracování a vyjednávání s Evropskou komisí.

 

Hlavní připomínky Svazu průmyslu

• Svaz žádá, aby vláda zajistila co nejrychlejší přípravu, vyjednání a schválení aktualizace a navýšení NPO, aby zbylo co nejvíce času na implementaci konkrétních projektů.
• Při přípravě rozhodnutí o alokaci prostředků je třeba zohlednit dlouhodobou koncepci české energetiky.
• Svaz podporuje uvedené projekty v části 1. Infrastruktura pro energetiku.
• Svaz podporuje projekty na podporu průmyslu.
• Svaz žádá zařazení programů na podporu aplikovaného průmyslového výzkumu a vývoje.

Celé stanovisko zde.
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět