Stanovisko k revizi nařízení o monitorování a vykazování emisí pod EU ETS

Svaz průmyslu a dopravy ČR se zapojil do veřejné konzultace Evropské komise k revizi prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/2066 ze dne 19. prosince 2018 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a o změně nařízení Komise (EU) č. 601/2012.

Nařízení řeší přesný způsob monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů ze zařízení zahrnutých v systému obchodování s emisními povolenkami EU ETS.

Připomínky Svazu k návrhu revize tohoto nařízení, který EK představila v návaznosti na revidovanou směrnici, se týkaly aplikace kritéria snížení emisí a to konkrétně přístupu „all at once change“ a způsobu odvození emisního faktoru pro zařízení energeticky využívající odpad.

Celé stanovisko Svazu je k nalezení zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět