Stanovisko Svazu k revizi nařízení k Modernizačnímu fondu pod EU ETS

Svaz průmyslu a dopravy ČR se zapojil do veřejné konzultace Evropské komise k revizi prováděcího nařízení Komise (EU) ze dne 9. července 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o fungování modernizačního fondu na podporu investic do modernizace energetických soustav a zlepšení energetické účinnosti vybraných členských států.

Nařízení upřesňuje podmínky pro přidělování podpory z Modernizačního fondu, který je určen na zlepšení energetických systémů nejvíce emisně zatížených států EU.

Připomínky Svazu k návrhu revize tohoto nařízení, který EK představila v návaznosti na revidovanou směrnici, se týkaly možné retroaktivity způsobu přidělování podpory, konkrétních limitů pro posouzení projektu nebo schématu jako „velkého“, konzultačních procesů a navržených procesních lhůt. Nařízení by rozhodně nemělo retroaktivně měnit podmínky podpory, typicky pro projekty, které jsou aktuálně ve fázi schvalování.

Celé stanovisko Svazu je k nalezení zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět