Svaz průmyslu uplatnil připomínky k redesignu Modernizačního fondu

Svaz považuje programový dokument Modernizačního fondu za důležitý prostředek pro poskytnutí investičního výhledu a tudíž i jistoty jednotlivým odvětvím. Zároveň je ale důležitá i určitá míra flexibility pro zohlednění budoucího vývoje ceny povolenky, pokud bude příznivější, měly by se finance v některých programech navýšit.

 

Programový dokument byl změněn kvůli novým pravidlům směrnice o EU ETS, které by měly být implementovány od začátku příštího roku. Také zohlednil nové priority v klimatické a energetické politice a dosavadní čerpání Modernizačního fondu.

Svaz ve svých připomínkách navrhuje navýšení některých programů a podprogramů. Nenavrhuje však propočtení jednotlivých podílů programů (tj. navýšení podílu u jednoho programu na úkor jiných), jelikož se domnívá, že částky v předkládaném materiálu jsou pouze orientační z důvodu nejasnosti konečné sumy, která bude tvořit příjem Modernizačního fondu a vzhledem k tomu, že materiál vychází z velmi konzervativního odhadu příjmů Modernizačního fondu. Výše alokace v jednotlivých programech by se měla průběžně vyhodnocovat dle jejich plnění.

 

Navrhované navýšení se týká například programu HEAT, GreenGas, I+ a Transport. Dále by měla být do programu RES+ zahrnuta podpora akumulace a sektor couplingu. Důvodem je potřeba větší flexibility v elektrizační soustavě z důvodu plánovaného vysokého objemu instalace zejména fotovoltaických zdrojů. V programu Transport je pak nutné narovnat podíly mezi individuální a hromadnou dopravou. Dekarbonizace dopravy bude potřebná v celém sektoru dopravy, tj. nákladní, hromadní i individuální silniční přepravy, jakož i v železniční dopravě. Je také nutné plně umožnit projekty na snižování emisí v průmyslu.

Celé stanovisko SP ČR je zde.
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět