Připomínky k návrhu novele vyhlášky o energetické náročnosti budov


Svaz uplatnil v rámci mezirezortního připomínkového řízení připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov. Řada připomínek se týkala obecné připomínky, kde požadujeme, aby bylo započítávání sdílené elektřiny do výpočtu energetické náročnosti budov z této novely vyjmuto a bylo součástí až příští transpoziční novely poté, co bude problematika řádně vydiskutována na pracovních skupinách.

Svaz není proti sdílení elektřiny, ale navrhované změny zásadním způsobem mění filozofii výpočtu energetické náročnosti budov založenou doposud na tom, že se započítávají jen fyzicky instalované technologie na místě nebo v blízkosti řešené budovy. Nově by do toho vstupoval i smluvní vztah k čemuž chybí dostatečné kontrolní mechanismy.

Celé stanovisko zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět