Vláda schválila některé úlevy u pohonných hmot a zároveň podpořila čistou mobilitu

Z důvodu rychlého nárůstu cen pohonných hmot schválila vláda balíček novel zákonů, které mají zmírnit dopady cen na občany i firmy. Součástí balíčku jsou i daňová opatření na podporu elektromobility a v rámci dalších opatření schválil kabinet snížení spotřební daně na naftu a benzín.

 

Věříme, že vláda také co nejdříve schválí prodloužení zrychlených odpisů, jak nám již slíbila. Prodloužení je třeba schválit a deklarovat co nejdříve, aby mohlo mít reálný vliv a nezopakovala se chyba odkládání a schvalování až v závěru roku.

Konkrétní přijatá opatření z 6. dubna 2022:

1) Snížení spotřební daně na naftu a benzín o 1,50 Kč/l

Vláda se shodla na snížení spotřební daně na naftu a benzín o 1,50 koruny na litr.
Opatření pomůže občanům, kteří potřebují využívat automobily, ale i všem dopravcům, poskytovatelům veřejné dopravy a dalším podnikatelům. Z litru benzinu se nyní odvádí daň 12,84 koruny a z litru nafty 9,95 koruny.
Změna se musí provést schválením zákona, opatření by mělo platit od 1. června do 30. září, kdy rostou ceny paliv kvůli vyšší poptávce po palivech během léta. MF se chce také zabývat maržemi čerpacích stanic.
SP ČR dočasné snížení těchto spotřebních daní podporovalo, a proto postup vlády vítá. Mohlo být ovšem rychlejší a s dřívější účinností.

2) Snížení povinného odvodu zaměstnanců u nízkoemisních vozidel

MF do balíku změn zařadilo podporou nízkoemisních vozidel – elektromobilů, hybridů a vozidel na zemní plyn v rámci novely zákona o daních z příjmu. Zaměstnanci, kteří využívají tato vozidla nejen ke služebním, ale i k soukromým účelům, by měli odvádět na daních za jejich používání méně peněz.
V případě využívání služebního nízkoemisního vozidla zaměstnancem nejenom pro pracovní, ale i pro soukromé účely, dojde ke snížení výše příjmu zaměstnance, který se odvíjí od vstupní ceny využívaného vozidla (dnes jedno procento vstupní ceny za každý kalendářní měsíc). Nově bude u jinak dražších nízkoemisních vozidel zaměstnanec danit příjem pouze ve výši 0,5 procenta vstupní ceny. Pro zaměstnance tak bude výhodnější mnohdy dražší nízkoemisní vozidla více využívat i pro soukromé účely.
Děkujeme vládě, že vyslyšela dlouhodobý požadavek SP ČR a podpoří rozvoj nízko-emisní mobility snížením odvodu u služebního vozu využívaného pro soukromé účely z 1 % na 0,5 %. Tento krok je potřeba pro větší motivaci zaměstnanců využívat tyto vozy.

3) Zrychlení odpisů dobíjecích stanic

Vláda také odsouhlasila návrh MF na zkrácení doby odpisování dobíjecích stanic pro elektromobily z 10 na 5 let (wallboxů i samostatně stojících dobíjecích stanic), ke které také dojde v rámci novely zákona o daních z příjmů. Bude tak možné rychleji uplatňovat náklady na pořízení elektrodobíječek jako daňový výdaj.
SP ČR i toto opatření vítá a vnímá ho jako další z kroků k podpoře nízkoemisní mobility a související infrastruktury.

4) Zákonná opatření pro již dohodnuté změny

Vláda přijala zákonné úpravy již dříve odsouhlasených a ohlášených změn – zrušení silniční daně pro vozidla do 12 tun; snížení sazby daně pro vozidla nad 12 tun, kterou nelze díky evropským předpisům zcela zrušit; a snížení administrativy spojené s výběrem těchto daní (v rámci toho vláda také prominula zálohy na silniční daň na celý rok a dopravcům umožnila odložit platby DPH až do konce října).
Přestože je úleva pro dopravce a podnikatele v tomto případě velmi malá, zrušení silniční daně SP ČR vnímá jako pozitivní krok směrem k jednodušším daním a efektivitě výběru, jelikož náklady na výběr silniční daně byly poměrově k výběru jedny z nejvyšších. I proto také vítáme elektronizaci daňových přiznání k silniční dani.

Vláda také přijala další dřívější úpravu – Odstranění povinnosti přimíchávat biopaliva do pohonných hmot.
SP ČR tuto úpravu nijak nerozporuje, opatření totiž podporuje technologicky neutrální přístup, kdy si distributor paliv sám určí, jak splní cíle OZE v dopravě. Nicméně z našeho pohledu nedojde k téměř žádné úspoře v ceně paliva – jednak by v případě nepřimíchávání biopaliv musel být tento výpadek částečně kompenzován nárůstem absolutního množství spotřebovaného benzínu či nafty a jednak je pro dodavatele pohonných hmot toto přimíchávání často nejlevnějším způsobem plnění předepsaných cílů. Proto by tato opatření neměla být spojována se současnou situací a snahou o řešení vysokých cen pohonných hmot.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět