Slibované zatraktivnění odpočtů na VaV stále nepřichází, Svaz připravuje další konkrétní opatření

Přes pozitivní vyjádření ministra Stanjury či ministryně Langšádlové v reakcích na výzvy Svazu průmyslu se situace v daňových odpočtech na výzkum a vývoj (VaV) v praxi příliš nemění.

Odpočty představují nástroj podpory používaný v mnoha vyspělých zemích světa, který je ve srovnání s dotacemi pružnější, tematicky neohraničený, záměry vycházejí z bottom-up přístupu a má mnohá další pozitiva. Svaz proto připravuje návrhy konkrétních opatření k zatraktivnění tohoto nástroje. Pokud nemají zůstat slova o podpoře výzkumu a vývoji a o přidané hodnotě prázdnými frázemi, je třeba reflektovat realitu praxe a postavit se k řešení čelem.

Svaz průmyslu poslední roky usiluje o zlepšení situace tak, aby firmy mohly využívat tento nástroj ve větším rozsahu, bez větší nejistoty a realizovat projekty, které pomohou růstu přidané hodnoty naší ekonomiky. V poslední době se podařilo přijmout na návrh Svazu průmyslu novelu zákona o daních z příjmu, která zavádí možnost dokazovat skutečnosti dalšími důkazními prostředky nad rámec projektové dokumentace. Jedná se o dílčí opatření, ale pro firmy užitečné. To je krok správným směrem, který politici podpořili, nesmí jej ale úředníci finanční správy marginalizovat a musí jednat v souladu s cílem, který byl politiky při jeho přijímání deklarován.

Co se týká konkrétních opatření, tak prozatím ze strany Ministerstva financí (MF), Generálního finančního ředitelství (GFŘ) a min. Langšádlové probíhají zatím stále jen převážně uzavřené jednání bez konzultací s praxí. Min. Langšádlová, GFŘ a Technologická agentura ČR nedávno představily spuštění pilotního projektu v oblasti posuzování výzkumné a vývojové činnosti. Obáváme se, že představený návrh nesníží obavy firem z doměření daní a nezvýší jejich zájem o tento mezinárodně velmi podporovaný nástroj. Slibované zlepšení v něm bohužel zatím nevidíme. Již dnes mohou totiž finanční úředníci využívat k posouzení výzkumu a vývoje soudní znalce. Neznáme zatím detaily, není zřejmá např. závaznost tohoto posouzení, zapracování do daňového řádu a jaká s tím bude další administrativní náročnost. Navíc problém posouzení VaV není tím hlavním, co firmy v posledních letech trápí. Jde zejména o obavu z průběhu a délky daňových kontrol či z nároků na vedení dokumentace. Určitý podobný systém mají sice v Rakousku, ale tam je přístup finanční správy v odpočtech na VaV k poplatníkům a hodnotitelům výrazně jiný.

Dlouhodobě voláme po zatraktivnění odpočtů na výzkum a vývoj. Máme připravené konkrétní náměty, třeba na zjednodušení projektové dokumentace nebo navýšení sazeb odpočtů. Věříme, že bude ochota politiků a finanční správy naše opatření přenést do praxe. Navíc když nutnost změn zmiňuje i NERV.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět