Daňové změny pro příznivé investiční a podnikatelské prostředí

Tuzemská ekonomika stagnuje. Česko jako jedno z mála zemí EU dosud nepřekonalo svojí předcovidovou úroveň. Důležitým prvkem příznivého prostředí pro podnikání a investice mohou být i daňové změny, které navrhuje Svaz průmyslu. Jedná se například o atraktivnější odpočty na výzkum či robotizaci, podporu zaměstnaneckých akcií, ale také rovné podmínky klíčových průmyslových sektorů v době energetické krize.

Svaz průmyslu připravil návrhy daňových změn, jejichž cílem je zlepšení podnikatelského prostředí v podobě opatření v daních vedoucích k dlouhodobému ekonomickému růstu, zvýšení konkurenceschopnosti firem, ale také k odstranění zbytečné administrativy a nejistot

DAŇOVÉ ODPOČTY NA VAV ČI ZAMĚSTNANECKÉ AKCIE

Opatření se zaměřují na dlouhodobě vnímané nedostatky ze strany podnikatelů a firem. “Návrhy cílí například na zvýšení inovačního potenciálu formou atraktivních daňových odpočtů na výzkum nebo zavedením odpočtů na automatizaci či robotizaci. Česko rovněž zaostává v počtu nových start-upů. Mezi požadavky Svazu proto patří zvýhodnění vydávání zaměstnaneckých akcií, které je stěžejní součástí rozvoje nových firem, ale i zavedených podniků. V době energetické krize je také důležité nezhoršovat konkurenční prostředí pro klíčové průmyslové sektory, které se potýkají s vysokými cenami elektřiny či zemního plynu v mezinárodním porovnání”, komentuje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom SP ČR.

Firmy požadují, aby alespoň nebyly podmínky jejich podnikání znevýhodňovány v porovnání s ostatními státy EU, a proto Svaz navrhuje obnovení osvobození metalurgických a mineralogických procesů od energetických daní. Součástí komplexních daňových návrhů je ale i například osvobození darů od DPH tam, kde to nedává smysl a jde to proti principům cirkulární ekonomiky, lepší zdravotní prevence obyvatel díky daňovému zvýhodnění zdravotních a sociálních benefitů. Dále navrhujeme prodloužení platnosti tzv. Lex Ukrajina, daňových postupů zjednodušující pomoc Ukrajinskému státu či uprchlíkům.

Více si můžete přečíst zde.

Svaz průmyslu na řadě požadavků již aktivně pracuje a některé jsou v pokročilém stavu projednávání. V širší odborné skupině a ve spolupráci s Ministerstvem financí i dalšími představiteli státní správy nyní jednáme nad konkrétním návrhem zlepšení využívání zaměstnaneckých akcií nebo postupy k zatraktivnění daňových odpočtů na výzkum a vývoj. Věříme, že MF také v dohledné době zhmotní prodloužení úpravy pomoci Ukrajině, kde na jednáních vyjádřilo ochotu požadavku Svazu vyhovět. S představiteli příslušných resortů a politických stran budeme dále jednat a žádat o podporu v prosazení maxima našich návrhů.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět