Priority a požadavky SP ČR v oblasti stavební legislativy, investičního prostředí a podpory investic nalezenete zde.

 

Stanovisko k vyhlášce k digitalizaci stavebního řízení

SP ČR upozorňuje na zásadní časovou prodlevu v přípravě vyhlášky, ohrožení funkčnosti Portálu stavebníka, nedostatku času a informací k řádnému napojení a další úskalí. Z pohledu SP ČR je nutné zajistit co nejrychlejší napojení vlastníků dopravní a technické infrastruktury na Portál stavebníka, zajistit předávání požadovaných informací vlastníkům ve strojově čitelné podobě.
Zásadním požadavkem je využití přechodného období, kdy se v první fázi účinnosti vyhlášky (např. do konce roku 2024) umožní vlastníkům dopravní a technické infrastruktury poskytovat vyjádření vlastníků DI/TI stávajícím způsobem, aby se zabránilo zahlcení datových schránek a paralýze jejich i povolovacích procesů.

Stanovisko k novele vyhlášky o digitální technické mapě kraje (2024)

SP ČR navrhuje upravit přechodné ustanovení kvůli zákonu o kritické infrastruktuře, zrušit povinnost identifikovat, které všechny části technické infrastruktury jsou kritickou infrastrukturou, zároveň umožnit vedení kritické infrastruktury ve veřejné části DTM dle rozhodnutí vlastníka technické infrastruktury, a další úpravy.

Stanovisko k návrhu vyhlášky o provedení některých ustanovení stavebního zákona

SP ČR žádá vyjasnění podoby Portálu stavebníka. Dále elektronizaci a posílení robotizace podávání žádostí včetně možnosti jejich interaktivního vyplnění a předvyplnění pomocí jiných rejstříků. Zároveň žádáme informace o požadavcích na ukládání a manipulaci s dokumentací. V jednotlivých formulářích pak žádáme doplnění nezbytných údajů pro efektivnější zpracování žádostí.

Stanovisko k postupu vymezování oblastí pro obnovitelné zdroje energie

SP ČR navrhuje, aby bylo zpracováno porovnání nástrojů, kterým dojde k implementaci vymezování oblastí pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie a vymezení oblasti pro související infrastrukturu (tj. zejména sítě a zařízení pro skladování energie). Domníváme se, že není zcela podloženo, že vymezení prostřednictvím zásad územního rozvoje je efektivnější než například zvažovaným dílčím územním rozvojovým plánem.