Svaz průmyslu a dopravy ČR působí po celé České republice prostřednictvím regionálních zastoupení v jednotlivých krajích. Díky tomu předává včas svým členům informace o aktuální legislativě nezbytné pro jejich podnikání. Aktivně komunikuje s veřejnou správou a je významným sociálním partnerem i na regionální úrovni.

Zástupci v regionálních kancelářích pořádají nejen vzdělávací semináře, organizují aktivity na podporu technického vzdělávání, ale zajišťují i spolupráci mezi firmami a školami v regionu. Dále propojují významné zaměstnavatele v regionu. Výstupy z jejich setkání jsou často důležité pro přípravu podkladů v připomínkovém řízení při novelizaci zákonů. Kanceláře jednotlivých regionálních zastoupení sídlí v Plzni, Mostě, Praze, Liberci, Brně, Olomouci a v Ostravě.

Můžete si zobrazit články týkající se pouze konkrétního kraje: Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Praha, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj.

Generální ředitelka Svazu navštívila Moravskoslezský kraj

Nová generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy Dagmar Kuchtová si jako první region pro své plánované návštěvy v krajích vybrala Moravskoslezský kraj. „Je to region, kde máme silnou členskou základnu,“ připomněla Dagmar Kuchtová, proč své regionální turné začíná právě v kraji, kde Svaz v roce 1990 zahájil svou činnost.

Středočeský kraj se potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků v oblasti opravy a údržby motorových vozidel

Analýza provedená ve Středočeském kraji ukázala, že zde v posledních letech chybí kvalifikovaní pracovníci především v oblasti opravy a údržby motorových vozidel a řidiči nákladních vozů. K hlavním příčinám této situace patří odchod silné generace zkušených zaměstnanců do důchodu, nezájem uchazečů o práci v těchto oborech a v neposlední řadě odchod zkušených zaměstnanců do zahraničí.

Nedostatek kvalitních pracovníků v gumárenském a plastikářském průmyslu ve Zlínském kraji pomůže řešit regionální sektorová dohoda

Gumárenský a plastikářský průmysl byl celá desetiletí hybnou silou ekonomiky Zlínského regionu, výroba byla také provázána s výzkumnými a vývojovými pracovišti. Tyto obory mají tradici, vykazují velký podíl na zaměstnanosti a díky své konkurenceschopnosti mají potenciál dalšího růstu a určité stability. Přes to všechno však Zlínský kraj trápí disproporce na trhu práce, především nedostatek kvalitních pracovníků.

Firmy v Olomouckém kraji ročně hledají desítky kvalitních elektromechaniků a dalších odborníků v elektro oborech

Již delší dobu je známým faktem, že v Olomouckém kraji chybí kvalifikovaní pracovníci pro práci v elektro oborech. Přes jeden z nejvyšších ukazatelů míry nezaměstnanosti v tuzemských regionech a vysoký počet lidí bez práce bojují mnohé firmy z Olomouckého kraje o kvalitní elektromechaniky, elektrikáře a další odborníky z elektrotechnických oborů.

Oblast energetiky a elektrotechniky vykazuje podprůměrnou míru nezaměstnanosti, zaměstnavatelům v Jihočeském kraji ale chybí kvalifikovaní pracovníci

Analýza provedená v Jihočeském kraji ukázala, že v posledních třech letech dochází v oborech elektrotechniky a energetiky ke značnému meziročnímu poklesu počtu absolventů. S ohledem na budoucnost je alarmující, že v minulých čtyřech letech stagnuje i celkový počet žáků odcházejících ze základních škol do elektrotechnických oborů na úrovni 5,3 až 5,6 % (ještě v roce 2007 toto číslo činilo 8,3 %).

Textilní odvětví vykazuje růst, v Královéhradeckém kraji však zaměstnavatelé postrádají kvalifikované pracovníky

Tradičně silný textilní, oděvní a kožedělný průmysl, který vykazoval v roce 2001 nadprůměrnou zaměstnanost, prošel složitým obdobím poklesu výrobních kapacit a tím i zaměstnanosti. Vzdělání se specializací na textilní výrobu zaznamenalo výrazný útlum zájmu ze strany studentů a to dnes působí firmám obtíže při nahrazování odcházejících pracovníků. V Královéhradeckém kraji je přitom textil jednou ze šesti prioritních oblastí v oblasti výzkumu, vývoje a inovací vymezených v Regionální inovační strategii Královéhradeckého kraje a v posledních šesti čtvrtletích vykazuje nárůst.

Tradiční bašta Libereckého kraje sklářství trpí nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, pomoc nabízí regionální sektorová dohoda

Nedostatek kvalifikované pracovní síly, nízká prestiž oboru v očích veřejnosti a nezvládnutí obchodních a marketingových kompetencí – to vše dnes charakterizuje obor sklářství v Libereckém kraji. Zaměstnavatelé v tomto odvětví se potýkají s chybějícími, dostatečně vzdělanými pracovníky a nezájmem mladých o práci v této oblasti, přestože pro ně sklářství představuje tradici a současnost i budoucnost Libereckého regionu.

Tradiční odvětví chemického průmyslu v Ústeckém kraji se potýká s vážným nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců

Už dlouhou dobu se mluví o tom, že zaměstnavatelé trpí nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. Proto se scházejí zástupci firem, vzdělavatelů a veřejné správy a snaží se najít řešení této situace. S jejich přispěním vzniká například jedinečný systém ověřování výsledků dalšího profesního vzdělávání založený na Národní soustavě povolání a návazné Národní soustavě kvalifikací.

V Ostravě začíná druhý ročník úspěšné HR Akademie

Ekonomická fakulta Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava, partner Svazu průmyslu a dopravy ČR, spouští po úspěšném prvním ročníku druhý běh svých kurzů zaměřených na řízení a rozvoj lidských zdrojů.

V Jihomoravském kraji chybí kvalitní slévači, sektorová dohoda se zaměří na řešení této problematiky

Za posledních 15 let se nevyučil ani jeden absolvent ve slévárenských oborech, např. pro vykonávání zaměstnání v pozicích formíř – jádrař, hutní technik technolog, hutník tavič neželezných kovů, slévárenský technik a mnoha dalších. V kraji nejsou v tomto oboru k dispozici ani absolventi s maturitou ve slévárenství. Slévárenské a strojírenské firmy volají po kvalifikovaných zaměstnancích, které si už nebudou muset složitě a dlouze zaučovat.

Regionální sektorová dohoda v Kraji Vysočina se zaměří na nedostatek technicky kvalifikovaných techniků v plastikářství

Již před několika měsíci začal Svaz průmyslu a dopravy ČR se svým partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů realizovat projekt nazvaný „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“. Významnou součástí projektu je zpracování a uzavření celkem 13 regionálních sektorových dohod, které řeší problematiku rozvoje lidských zdrojů v jednotlivých krajích České republiky a jejich cílem je udržet konkurenceschopnou a produktivní ekonomiku a využít potenciálu lidských zdrojů v regionech.