Výsledky společného šetření SP ČR a ČNB za 2. čtvrtletí 2023

Šetření za 2. čtvrtletí potvrzuje aktuální, nepříliš příznivý, vývoj ekonomiky. Podniky v nejbližších měsících očekávají stagnaci zakázek a obecně slabou poptávku. Zejména druhé a třetí čtvrtletí z pohledu produkce či zakázek rozhodně není oslnivé.

Obavy jsou nadále patrné i ve výhledu nárůstu spotřebitelských cen. Firmy v ročním horizontu očekávají téměř 8% růst a v tříletém horizontu 5,73% růst, což je i po předchozím poklesu výrazně nad inflačním pásmem. Údaje je třeba brát s rezervou, nicméně samy o sobě mohou naznačovat poměrně pevně ukotvená inflační očekávání. S tím souvisí také jen pozvolna klesající odhady růstu cen výrobních vstupů a výstupů za 1 rok.

Aktuální situace vychází i ze slabé základny na konci loňského roku, kdy se firmy potýkaly s vážnými překážkami a mj. odkládaly důležité investice. V tomto kontextu je určitou nadějí vcelku příznivý výhled investičních výdajů do budoucna. Podniky očekávají pro následujících 12 měsíců jejich nárůst, k čemuž může pomoci i nabíhající podpora z evropských fondů. Mírný a opatrný optimismus je patrný také v dlouhodobější predikci zakázek.

Celé šetření s analytickými komentáři naleznete ke stažení zde.

Společné šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR a České národní banky mapuje situaci nefinančních podniků ve 2. čtvrtletí roku 2023 a výhled pro nejbližší měsíce, letošní a z části i příští rok.

kategorie Ekonomika v číslech
zpět