Jarní makroekonomická predikce SP ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR na základě vývoje posledních měsíců revidoval výhled české ekonomiky s odhadem mírného růstu reálného HDP v roce 2024 o 1,6 % a v roce 2025 pak o 2,8 %.

Jarní predikce SP ČR dostupná zde.

  • Optimističtější výsledky se opět v čase posouvají. Pro nejbližší měsíce jsou stále limitovány například slabší než původně očekávanou poptávkou u nás i v zahraničí včetně vývoje zakázek dle posledních šetření mezi firmami.
  • Během roku bude pokračovat růst investiční aktivity firem. ČR by ale potřebovala mnohem vyšší míru investic.
  • Kondice a pozice českého průmyslu není ideální. Firmy čelí paralelně několika výzvám a nepomáhají jim například vysoké ceny energie v mezinárodním porovnávání. Produkce by ale mohla v souhrnu letos mírně vzrůst (+1,5 %).
  • Pozitivnějším signálem je například snížení míry inflace. Letos očekáváme návrat do intervalu inflačního pásma ČNB.
  • Podrobné odhady a souvislosti naleznete v predikci.
kategorie Ekonomika v číslech
zpět