Stanovisko MPSV: Pracovněprávní problematika povolávací rozkazy Ukrajina

V souvislosti s vážnou situací na Ukrajině se již v praxi řeší první problémy, kdy někteří zaměstnanci z Ukrajiny vykonávající práci pro zaměstnavatele v ČR podle zákoníku práce již začínají dostávat povolávací rozkazy – zaměstnavatelé řeší i pracovněprávní souvislosti a důsledky tohoto odchodu.

Doporučení k pracovnělékařským prohlídkám cizinců

Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s očekávaným vyšším zájmem o vstupní lékařské prohlídky uchazečů o zaměstnání například z Ukrajiny vydalo doporučený postup pro poskytovatele pracovnělékařských služeb.

Plnění legislativních požadavků BOZP k zaměstnávání cizinců

Vzhledem k aktuální válce na Ukrajině a související uprchlické vlně připomínáme, že zákoník práce stanovuje povinnost zaměstnavatele zajistit podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny v oblasti ochrany bezpečnosti a ochrany zdraví.