Algoritmus testování ve firmách

Ministerstvo zdravotnictví připravilo přehledně graficky zpracovaný postup testování ve firmách. Doplňuje jej i o pokyny k nakládání s použitými testy.